Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Projectoproep: BeCircular 2023

De projectoproep “BeCircular” ondersteunt innovatieve projecten die de core business van een (of meerdere) onderneming(en) naar meer duurzaamheid willen creëren of doen evolueren om de transitie van economische spelers naar de kringloopeconomie te bevorderen.

Een beetje inspiratie nodig?

In deze lijst ontdekt u welke organisaties de jury konden overtuigen bij de vorige editie van deze projectoproep, met welk project, en ook hoeveel financiële steun ze ontvingen om het te realiseren!  

Ontdek de laureatenlijst van de editie 2022

4 categorieën

 • De categorie "Transition" richt zich op transformatieprojecten van een bestaande activiteit naar een circulaire economie, door:
  • de ambitieuze invoering van voorbeeldpraktijken voor circulariteit;
  • de transformatie van een activiteit door over te stappen op een nieuw circulair model
 • De categorie "Starter" steunt de opkomst van nieuwe activiteiten in de circulaire economie.
 • De categorie "Diversification" steunt de opkomst van nieuwe activiteiten in de circulaire economie binnen bestaande bedrijven.
 • De categorie "Scale-up" financiert nieuwe ontwikkelingsfasen van bestaande circulaire projecten waarvan de economische schaalvergroting een logische milieu- en sociaaleconomische impact genereert voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Voor wie?

Alle bedrijven (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, enzovoort die economische activiteiten ontwikkelen die worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om wat te ontvangen?

Voor alle categorieën:

 • Financiële steun van het Gewest die tot 50.000 euro, 80.000 euro of 200.000 euro kan oplopen, naargelang de categorieën, met een verhoging van 30% voor de stedelijke productieprojecten en van 10% voor de sociale en democratische ondernemingen.
 • Steun op aanvraag:
  • door alle bedrijfsondersteunende diensten
  • ter voorbereiding van aanvragen voor de stedenbouwkundige en milieuvergunning
  • gunstige voorwaarden voor vestiging in de gebouwen van GreenBizz, de incubator voor duurzame projecten.
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet.

Voor de categorie Transition: een specifieke intensieve begeleiding aangeboden door het Gewest om de laureaten te begeleiden in hun transitie naar de circulaire economie.
Voor de categorieën Starter, Diversification en Scale-up: een individuele begeleiding van ongeveer 6 uur door coaches met een technische 'business'-expertise (marketing, financiering, communicatie, strategie en commerciële ontwikkeling, HR-management, ...). 

Voor meer informatie over de projectoproep:

Raadpleeg de informatieve website "BeCircular - be.brussels" gewijd aan deze specifieke projectoproep om het reglement, het kandidatuurformulier en de sleuteldata te ontdekken.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Raadpleeg (via onderstaande link) eerst het reglement en de administratieve voorwaarden en verplichtingen van de projectoproep vooraleer uw kandidatuur te stellen. 

Dit jaar wordt de projectoproep in twee rondes georganiseerd, voor de categorieën “Starter”, “Diversification” en Scale-up”. Voor de eerste ronde moeten de projecten ten laatste worden ingediend op 10 maart 2023 om 12 uur, via het online platform.

Voor de categorie "Transition" verloopt het evaluatieproces in één enkele ronde en moeten de kandidaturen ten laatste worden ingediend op 30 juni 2023 om 12 uur, via het online platform.

Voor meer informatie en deelname, raadpleeg www.circulareconomy.brussels

Terug naar boven