Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Projectoproep "Be circular 2021"

De projectoproep “Be Circular – Be Brussels” ondersteunt innovatieve projecten die de core business van een (of meerdere) onderneming(en) naar meer duurzaamheid willen creëren of doen evolueren om de transitie van economische spelers naar de kringloopeconomie te bevorderen.

3 categorieën

 • De categorie "Transitie" richt zich op transformatieprojecten van een bestaande activiteit naar een circulaire economie, door:
  • de ambitieuze invoering van voorbeeldpraktijken voor circulariteit;
  • de transformatie van een activiteit door over te stappen op een nieuw circulair model
 • De categorie "Lancering" steunt de opkomst van nieuwe activiteiten in de circulaire economie.
 • De categorie "Scale Up" financiert nieuwe ontwikkelingsfasen van bestaande circulaire projecten. 

schema projectoproep be circular

Voor wie?

Alle bedrijven (starters of reeds lang bestaande ondernemingen, zeer kleine of grote ondernemingen), zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, enzovoort die economische activiteiten ontwikkelen die worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om wat te ontvangen?

 • Een financiële steun van het Gewest die tot 50.000 euro, 80.000 euro of 200.000 euro kan oplopen, al naargelang de categorieën, met een verhoging van 30% voor de stedelijke productieprojecten en van 10% voor de sociale en democratische ondernemingen.
 • Steun op aanvraag van alle bedrijfsondersteunende diensten en ter voorbereiding van aanvragen voor de stedenbouwkundige en milieuvergunning
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet.
 • Voor de categorie Transitie:  een specifieke intensieve begeleiding aangeboden door het Gewest om de laureaten te begeleiden in hun transitie naar de circulaire economie.
 • Voor de categorieën Lancering en Scale Up: een begeleiding van ongeveer 10 uur door coaches met een technische 'business'-expertise (marketing, financiering, communicatie, strategie en commerciële ontwikkeling, HR-management, ...) en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve vormingssessies 

Voor meer informatie over de projectoproep:

Raadpleeg de informatieve website "be Circular - be Brussels" gewijd aan deze specifieke projectoproep.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep?

Raadpleeg (via onderstaande link) eerst het reglement en de administratieve voorwaarden en verplichtingen van de projectoproep vooraleer uw kandidatuur te stellen. 

De projecten moeten uiterlijk 14 mei 2021 vóór 12.00 uur ingediend zijn via het online platform.

Voor meer informatie en deelname, raadpleeg www.circulareconomy.brussels

Terug naar boven