Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premies Impact BREXIT

Had u al handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk vóór januari 2020? Ontdek dan onze tien tijdelijke premies voor Brusselse ondernemingen die worden getroffen door de Brexit.

Logo Brexit adjustment Reserve

Wie kan een of meerdere BREXIT-premies aanvragen ?

Deze steun is voorbehouden aan Brusselse zelfstandigen en ondernemers, maar niet voor vzw’s en overheidsinstellingen:
•    die een vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen op het moment van de premieaanvraag en dat ook al waren op 31 december 2019;
•    die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren (.pdf), colom "export premies";
•    die niet meer dan 200.000 euro de-minimissteun hebben ontvangen tijdens het lopende boekjaar en de twee vorige boekjaren, en
•    die op het moment van de premieaanvraag een businessplan kunnen voorleggen met  een beschrijving van hun activiteiten en hun handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk.

 

Voor welke uitgaven kunt u een premie aanvragen ?

 • Dit betreft de kosten voor het door een professional laten produceren van promotiemateriaal voor de Britse markt om individueel activiteiten, referenties, producten of diensten van de onderneming te presenteren (brochures, folders, catalogi, promotiefilmpjes, kosten voor vertaling naar het Engels, …).

  Zijn uitgesloten: een huisstijl, monsters, websites, e-commerceplatforms of elke andere digitale drager.

  Bezorg alle bewijsstukken via het formulier binnen negentig dagen, te rekenen vanaf de datum van de verwezenlijking van de informatiedrager, en uiterlijk op 15 november 2023.

 • Dit betreft marketing- en communicatiekosten om producten en/of diensten van uw onderneming te promoten op de Britse markt.

  Deze kosten moeten worden gefactureerd vóór 31 december 2023 door een communicatiebureau dat voor maximaal zes maanden wordt ingehuurd.

 • Betreft reiskosten: overnachtingen, maaltijden, verplaatsingen ter plaatse alsook hulp bij prospectie en administratiekosten.

  Onder commerciële prospectiereizen naar het Verenigd Koninkrijk wordt verstaan:
  •    zakenreizen naar het Verenigd Koninkrijk voor de prospectie van markten, de selectie van invoerders of tussenpersonen, de contacten met Britse agenten of aankopers;
  •    de deelname aan evenementen (opdrachten, congressen, contactdagen, seminaries)

  Deze kosten dekken een periode van maximaal tien opeenvolgende dagen, en de reis moet op uiterlijk 31 december 2023 voltooid zijn.

  Als u tussen 30 september 2021 en 11 september 2023 voor een prospectiereis naar het Verenigd Koninkrijk steun hebt ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid, vul dan voor 15 november het formulier in om een supplement van 25% op de ontvangen premie te verkrijgen.

 • Dit betreft uitgaven die voortvloeien uit de huur, de opbouw en het beheer van een fysieke standplaats op de beurs, maar ook reis-, verblijfs-, maaltijd- en verplaatsingskosten in het land van bestemming, met uitsluiting van personeelskosten.

  Deze kosten dekken een periode van maximaal tien opeenvolgende dagen, en de beurs moet op uiterlijk 31 december 2023 eindigen.

  Zijn uitgesloten: de kosten voor het huren van een fysieke standplaats met betrekking tot een gedeelde stand die gesubsidieerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze premie is geldig als u deelneemt aan een beurs in het Verenigd Koninkrijk in uw eigen naam of namens een van uw merken.

  Als u tussen 30 september 2021 en 11 september 2023 voor deelname aan een beurs in het Verneigd Koninkrijk steun hebt ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid, vul dan voor 15 november het formulier in om een supplement van 25% op de ontvangen premie te verkrijgen.

 • Dit betreft de kosten voor het organiseren van een evenement in het Verenigd Koninkrijk, dit wil zeggen:
  •    kosten voor evenementenbureaus, huur, inrichting van de locatie, catering;
  •    reis-, verblijfs-, maaltijd- en verplaatsingskosten voor de afgevaardigden van de onderneming die haar vertegenwoordigen op het evenement en in het kader van de organisatie ervan, voor een duur van maximaal tien dagen;
  •    reis- en verblijfskosten voor Belgische journalisten die zich naar het evenement begeven;
  •    promotiekosten die inherent zijn aan de organisatie van het evenement.

  Dit evenement moet plaatsvinden (of plaatsgevonden hebben) tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023.

   

 • Dit betreft:
  •    de kosten gefactureerd door een dienstverlener die is aangesteld om de onderneming te adviseren bij de keuze van de locatie voor de pop-upstore;
  •    de kosten voor de huur en de inrichting van de ruimte waar de tijdelijke winkel is gevestigd, alsook de kosten voor extern personeel dat nodig is om de tijdelijke winkel te beheren;
  •    de reis-, verblijfs-, maaltijd- en verplaatsingskosten voor de afgevaardigden van de onderneming die haar vertegenwoordigen in het kader van de opening van de pop-upstore en het beheer ervan, voor een duur van maximaal tien dagen;
  •    de promotiekosten die inherent zijn aan de opening van de pop-upstore.
  De tijdelijke winkel is ten vroegste geopend op 1 januari 2020 en sluit op uiterlijk 31 december 2023.

 • Dit betreft de kosten voor externe consultancydiensten in verband met het strategische plan van de onderneming voor uitvoer naar de Britse markt.

  De consultancy-opdracht moet betrekking hebben op:
  •    het aanpassen van de producten of verpakkingen aan de Britse markt, studies betreffende de conformiteit met Britse normen, het berekenen van offertes voor de export en het opstellen van agentschaps-, vertegenwoordigings- of distributiecontracten;
  •    de prospectie van de Britse markt;
  •    het opstellen van technisch-commerciële documentatie in het Engels, aangepast aan de prospectie van de Britse markt, met uitzondering van realisatie- of vertaalkosten;
  •    het merkdepot, de registratie of certificering in het Verenigd Koninkrijk;
  •    de douaneregels en -tarieven in het kader van het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk.

  Deze opdracht eindigt uiterlijk op 31 december 2023.

  Als u tussen 30 september 2021 en 11 september 2023 om u te laten bijstaan voor uw exportstrategie m.b.t. het Verenigd Koninkrijk steun hebt ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid, vul dan voor 15 november het formulier in om een supplement van 25% op de ontvangen premie te verkrijgen.

 • Komt in aanmerking: lidmaatschap van een bilaterale Kamer van Koophandel die actief is in het Verenigd Koninkrijk en geaccrediteerd is door de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel of van een Kamer van Koophandel die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023 een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met hub.brussels.

 • Dit betreft de personeelskosten van een of meer werknemers van de onderneming in het kader van haar handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk.

  De werknemer is tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023 minstens drie opeenvolgende maanden in dienst geweest van de onderneming.

 • Dit betreft andere uitgaven die de onderneming tussen 1 januari 2020 en 1 november 2023 verricht heeft als gevolg van de BREXIT, zoals kosten:

  •    voor het oprichten van een juridische entiteit op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk;
  •    voor terugkerende certificeringen van producten van de onderneming voor de Britse markt;
  •    verbonden aan het aanpassen van producten aan de geldende normen in het Verenigd Koninkrijk;
  •    voor het inschakelen van juridische adviesdiensten voor problemen in verband met de export van de goederen en diensten van de onderneming naar het Verenigd Koninkrijk.

👉 U kunt verschillende premies combineren op voorwaarde dat het niet om dezelfde uitgave gaat.

👉 U hebt tot 15 november 2023 tijd om alle bewijsstukken te bezorgen in verband met de kosten voor de gewenste premie(s)
 

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Bedrag van de tegemoetkoming

De minimale gewestelijke tussenkomst bedraagt 500 euro.

•    Steun: 100% of 75% van de toegestane kosten, tot een maximum van 5.000 euro
•    Communicatie: 100% of 75% van de toegestane kosten*, tot een maximum van 20.000 euro
•    Reis: 100% of 75% van de toegestane kosten, tot een maximum van 20.000 euro
•    Beurs: 100% of 75% van de toegestane kosten, tot een maximum van 50.000 euro
•    Evenement: 100% of 75% van de toegestane kosten, tot een maximum van 20.000 euro
•    Pop-up store: 100% of 75% van de toegestane kosten, tot een maximum van 50.000 euro
•    Strategie: 75% van de toegestane kosten, tot een maximum van 15.000 euro
•    Kamer van Koophandel: forfait van 7.000 euro per jaar dat de onderneming lid is tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023.
•    HR: forfait van maximaal 3.000 euro per maand.
•    Bijkomende kosten: forfait van maximaal 20.000 euro.

* 100% voor de ondernemingen die al minstens vier jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 75% voor de andere toegelaten ondernemingen.

Tot wat verbindt u zich als u een of meerdere premies ontvangt ?

U verbindt zich ertoe gedurende minstens drie jaar een vestigingseenheid te behouden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en geen andere steun aan te vragen bij een internationale, federale, gewestelijke, gemeenschaps- of lokale overheid voor dezelfde uitgaven.

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet u de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe een of meerdere premies aanvragen ?

Vul het onlineformulier één keer in om een of meerdere premies aan te vragen, en bezorg daarbij

1.    Alle facturen en bewijsstukken van de kosten die gemaakt zijn vóór de premieaanvraag en
2.    Een businessplan met een beschrijving van:
•    uw activiteiten;
•    uw handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk vóór 1 januari 2020 en het aandeel dat ze toen vertegenwoordigden in uw activiteiten;
•    uw handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari 2020 en het aandeel dat ze vertegenwoordigen in uw huidige activiteiten;
•    de negatieve impact van de Brexit op uw projecten en activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en wat er nodig is om die impact te compenseren;
•    uw projecten in het Verenigd Koninkrijk en uw behoeften om die uit te voeren.

Uw premieaanvraag moet uiterlijk op 6 november 2023 worden ingediend.

⚠️Brussel Economie en Werkgelegenheid moet tegen uiterlijk 15 november 2023 in het bezit zijn van alle bewijsstukken

De premie aanvragen

Terug naar boven