Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Webpremie: ontwikkeling van een website of een elektronisch handelsplatform

U wilt de online zichtbaarheid van uw onderneming ontwikkelen of verbeteren? Bent u van plan actief te worden in de e-commerce? Profiteer van een premie voor een externe consultancyopdracht voor de optimalisatie en de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform!

Wie kan deze premie ontvangen

De micro- en kleine ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren, en waarvan het project voldoet aan onderstaande omschrijving.

Voor welk project?

Om een premie te kunnen ontvangen, mag u vóór de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen enkele vorm van verbintenis (bijvoorbeeld: bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) zijn aangegaan m.b.t. de aan het project verbonden kosten.

Naast deze voorwaarde moet de consultancyopdracht onder meer:

 1. betrekking hebben op:
  • het ontwerpen of de vernieuwing van een website of een e-commerceplatform,
  • de lancering ofde (her)positionering van uw onlineverkoop of
  • een audit en/of optimalisatie van uw website of e-commerceplatform
   De uitbesteding om een website of e-commerceplatform te ontwikkelen of te optimaliseren, moet een uitzonderlijk karakter hebben en dienen om een specifiek probleem op te lossen. Het moet om een niet-permanente en niet-regelmatige activiteit van de onderneming gaan. Concreet houdt dit in dat een onderneming die aan onlineverkoop doet (btw-code 47.910) deze premie niet kan ontvangen.
 2. minder dan 6 maanden duren.

De onderaannemer die de opdracht uitvoert:

 • heeft als hoofdactiviteit (NACE btw-code) de verlening van de consultancydiensten in kwestie
 • is gespecialiseerd in het betrokken domein
 • oefent sinds ten minste 2 jaar zijn consultancyactiviteiten uit
 • is onafhankelijk van uw bedrijf
 • heeft nog nooit gesubsidieerde consultancy-opdracht uitgevoerd voor de onderneming in de laatste twee jaar

Hoe de tussenkomst berekenen?

tegemoetkoming  
Percentage van de premie
 • 40% van het bedrag van de externe consultancyopdracht (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 50% van het bedrag (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 60% van het bedrag (als aan twee of meer van de onderstaande criteria is voldaan) 
Maximaal bedrag van de webpremie 5000 € per kalenderjaar
Minimale tussenkomst per aanvraag/opdracht 500 €
Maximum aantal premies 1 gesubsidieerde opdracht per kalenderjaar

Criteria

 • Uw onderneming is sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • Uw onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag.

  Vraag uw "erkenning sociale onderneming”       aan.

   

 • Uw onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier).

  Vraag uw "erkenning kringloopeconomie"      minstens drie maanden vóór uw premie-aanvraag aan.

 • Uw hoofdactiviteit valt onder één van de volgende sectoren:

  • de industrie en de ambachten (codes NACE-BEL 10.110 tot 33.200 en 95)
  • het milieubeheer (codes NACE-BEL 37.000 tot 39.000)
  • de horeca en het toerisme (codes NACE-BEL 55.100 tot 56.309 en 79)
  • de kleinhandel (codes NACE-BEL 47.111 tot 47.990)
  • de renovatie van gebouwen: installatie- en voltooiingswerken (codes NACE-BEL 43.211 tot 43.999)
  • de informatie- en communicatietechnologieën (TIC) (codes NACE-BEL 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
  • het onderzoek en de ontwikkeling (codes NACE-BEL 72.110 tot 72.200).
 • Uw (kleine of middelgrote) onderneming beschikt over een goedgekeurd diversiteitsplan of een diversiteitslabel.

De webpremie aanvragen

Fase 1 : Vóór de opdracht

Vul het formulier in en stuur het door. U moet verschillende bijlagen bij uw formulier voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen de 15 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw dossier. 

Fase 2 : Start van de opdracht

De opdracht mag pas van start gaan vanaf de datum van de ontvangstbevestiging, en ten laatste drie maanden na kennisgeving van het besluit van toekenning.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Nadat de opdracht is voltooid, hebt u drie maanden de tijd om de bewijsstukken naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen.
Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Ondernemingen die deze steun hebben aangevraagd, kunnen ook genieten van:

Terug naar boven