Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie voor vestiging in de ZEUS

Heeft u een vestigingseenheid of wenst u een vestigingseenheid van uw onderneming onder te brengen in Anderlecht, Brussel, Vorst of Sint-Jans-Molenbeek (Zone van Economische Uitbouw in de Stad, ZEUS)? Het gewest betaalt 50% van de gemeentebelasting op kantoren terug die voor deze vestigingseenheid verschuldigd is.

Wie kan deze steun ontvangen?

De ondernemingen die een vestigingseenheid hebben in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad* en die:

  • actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren
  • onderworpen zijn aan een gemeentebelasting op hun kantoren
  • effectief een economische activiteit uitoefenen in deze vestigingseenheid en er over menselijke middelen en eigen goederen beschikken die specifiek voor die activiteit zijn bedoeld.

*Ga na of uw onderneming in de Zone van Economische Uitbouw in de Stad ligt. Deze zone omvat straten in de gemeenten Anderlecht (1070), Brussel (1000), Vorst (1190) en Sint-Jans-Molenbeek (1080).

Om welke steun gaat het?

U kunt steun krijgen als u onderworpen bent aan een gemeentebelasting van ten minste 1.000 euro op de kantoren van uw vestigingseenheid gelegen in de Zone van Economische Uitbouw in de Stad.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  

Steuntarief

50% van de gemeentebelasting op de kantoren

Maximale tegemoetkoming

5000 € per steunaanvraag

De premie aanvragen

Stap 1 : Aanvraag van de premie

Vul het formulier in en verzend het binnen de drie maanden na de datum van het aanslagbiljet voor de gemeentebelasting die betrekking heeft op het aanslagjaar dat onmiddellijk aan de steunaanvraag voorafgaat.

De vertegenwoordiger van de onderneming kan in eenzelfde aanvraag een tegemoetkoming vragen voor de belasting op kantoren betaald in de drie aanslagjaren die aan de aanvraag voorafgaan. Eenzelfde aanslagjaar wordt slechts één keer aangenomen.

Bij het aanvraagformulier moet een kopie van de aanslagbiljetten en de betalingsbewijzen worden gevoegd.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen een maand een ontvangstbevestiging van uw dossier sturen.

Stap 2 : Betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de steun in één keer.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven