Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Premie voor een vastgoedverwerving: voorwaarden

Wie kan deze premie ontvangen ?

De ondernemingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Voor welke projecten ?

Naast de bovenstaande voorwaarden, hebt u nog geen bestelbon ondertekend, bent u nog geen andere vorm van verbintenis aangegaan (inschrijving voor een opleiding, een beurs, enz.) m.b.t. de kosten waarvoor u een premie wenst te ontvangen voor investeringen ter oprichting of ter uitbreiding van een vestiging. Het investeringsbedrag moet een zekere omvang hebben.

1 - Doelstelling van de investering

U kan steun krijgen voor investeringen :

 1. Ter oprichting van een vestiging (tot vier jaar na uw inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen)

  • Gronden of gebouwen
  • Werken (ruwbouw of afwerking)
 2. Ter uitbreiding of verbetering van een bestaande vestiging

  • Uitbreiding van de oppervlakte die in het betrokken voor de activiteit wordt gebruikt
  • Aankoop van het gehuurde gebouw
  • Werken
 3. Om het productieproces volledig om te gooien

 4. Om de productie veelzijdiger te maken

 • Nieuwe goederen produceren

2 - Andere voorwaarden

Deze investeringen moeten bovendien de volgende voorwaarden naleven:

 • Noodzakelijk zijn voor de bedrijfsactiviteiten;
 • Als een goede huisvader: buitensporige uitgaven komen niet in aanmerking;
 • Het bedrijf is of wordt eigenaar: investeringen als verhuurder komen niet in aanmerking, tenzij de verhuring van deze investering een aanvulling vormt op een dienst verleend door de begunstigde
 • De geldende wetgeving inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu enz. naleven
 • Geboekt worden als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen).

Een aantal investeringen geven geen recht op de premie. Bekijk de volledige lijst in artikel 13 van het besluit.

Bij een leasingcontract: deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht.

Bij gemengd gebruik van een gebouw: enkel investeringen in het door de begunstigde gebruikte beroepsgedeelte zijn toegestaan.

3 - Minimaal investeringsbedrag

U kunt enkel een premie krijgen als uw investeringsprogramma een welbepaald bedrag bereikt, dat afhangt van de grootte en de ouderdom van uw bedrijf (volgens de inschrijvingsdatum bij de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Micro-onderneming

Minder dan vier jaar oud (starter): € 10.000 excl. btw per investeringsprogramma
Minimaal vier jaar oud: € 15.000 excl. btw per investeringsprogramma

Kleine onderneming

Minder dan vier jaar oud (starter): € 15.000 excl. btw per investeringsprogramma
Minimaal vier jaar oud: € 30.000 excl. btw per investeringsprogramma

Middelgrote onderneming

€ 100.000 excl. btw per investeringsprogramma

 

Meer info en de premie aanvragen

Terug naar boven