Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Premiebedrag om een gebouw of grond te kopen

Maximumpremie per kalenderjaar

MICRO- OF KLEINE ONDERNEMING
Locatie en tewerkstelling Premiepercentage ten aanzien van de toegestane investeringen Maximumpremie per kalenderjaar*
Buiten de ontwikkelingszone

5%

€ 350.000

In de ontwikkelingszone (buiten de zone van economische uitbouw in de stad)

10%

€ 500.000

In de zone van economische uitbouw in de stad en 30% Brussels personeel met een contract van lange duur** 15% € 500.000

 

MIDDELGROTE ONDERNEMING
Locatie en tewerkstelling Premiepercentage ten aanzien van de toegestane investeringen Maximumpremie per kalenderjaar*
Buiten de ontwikkelingszone

2,5%

€ 350.000

In de ontwikkelingszone (buiten de zone van economische uitbouw in de stad)

7,5%

€ 500.000

In de zone van economische uitbouw in de stad en 30% Brussels personeel met een contract van lange duur** 10% € 500.000

 

Voor de bedrijven die opgericht zijn als rechtspersoon (vennootschap) wordt het subsidiebedrag vrijgesteld van belastingen (wet van 23.12.2005 betreffende het generatiepact).

In elk geval bedraagt het totale steunbedrag maximaal € 2.000.000 buiten de ontwikkelingszone en € 75.000.000 in de ontwikkelingszone per onderneming en per investeringsproject, met inbegrip van alle andere staatssteun die de onderneming ontvangt van de federale overheid, de gefedereerde entiteiten en lokale besturen voor hetzelfde investeringsproject.

* Maximaal premiebedrag per kalenderjaar om werken uit te voeren of een gebouw of grond aan te kopen, of materiaal, een handelsfonds, een octrooi of een merk te kopen, los van de financiële impact die voortvloeit uit de vrijstelling van de onroerende voorheffing en de versnelde afschrijvingen

** 30% van het personeel (geen uitzendkrachten) van uw vestigingseenheden in de zone van economische uitbouw in de stad:
- was in zes maanden voorafgaand aan de steunaanvraag gedomicilieerd in deze zone
- beschikt over een contract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur die minimaal drie jaar bedraagt

Uitleg over de criteria en maximumbedragen

Zones

 • Uw onderneming ligt in de "ontwikkelingszone", een zone die het Gewest doorkruist, langs het kanaal.

  Controleer of uw onderneming (investeringslocatie) in de "ontwikkelingszone" ligt.

  De begunstigde onderneming dat zich in de ontwikkelingszone bevindt, handhaaft de investering in de ontwikkelingszone gedurende minimaal drie jaar.
  De begunstigde kan verouderde of beschadigde installaties en uitrusting vervangen.

 • Uw onderneming ligt in de "zone van economische uitbouw in de stad" en uw personeel bestaat voor 30% uit Brusselaars met een contract van lange duur.

  Zone van economische uitbouw in de stad

  De "zone van economische uitbouw in de stad" (binnen de ontwikkelingszone) omvat segmenten van de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek.

  Controleer of uw onderneming (investeringslocatie) in de "zone van economische uitbouw in de stad" ligt.

  30% Brussels personeel met een contract van lange duur

  30% van de personeelsleden - die geen uitzendkrachten zijn - van uw vestigingseenheden in de zone van economische uitbouw in de stad

  • was in zes maanden voorafgaand aan de steunaanvraag gedomicilieerd in deze zone en
  • beschikt over een contract van onbepaalde duur of van een bepaalde duur die minimaal drie jaar bedraagt.
Terug naar boven