Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Premiebedrag om een gebouw of grond te kopen

Premiepercentage en maximum

Premiepercentage

  • Micro- of kleine onderneming: 5% van het bedrag van de toegestane investeringen
  • Entreprise moyenne : 2,5% van het bedrag van de toegestane investeringen

Voor de bedrijven die opgericht zijn als rechtspersoon (vennootschap) wordt het subsidiebedrag vrijgesteld van belastingen (wet van 23.12.2005 betreffende het generatiepact).

Maximumpremie

  • Max. 2.000.000 € per investeringproject, met inbegrip van alle andere staatssteun die de onderneming ontvangt van de federale overheid, de gefedereerde entiteiten en lokale besturen voor hetzelfde investeringsproject.
  • Max. 350.000 € per kalenderjaar. Dit is het maximumbedrag om werken uit te voeren of een gebouw of grond aan te kopen, of materiaal, een handelsfonds, een octrooi of een merk te kopen. Dit maximubedrag is los van de financiële impact die voortvloeit uit de vrijstelling van de onroerende voorheffing en de versnelde afschrijvingen.
Terug naar boven