Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Premie voor toegankelijkheid van het gebouw

Wilt u uw bedrijf toegankelijker maken voor personen met beperkte mobiliteit, senioren of kinderwagens? U kunt een premie krijgen die 40% dekt van de kostprijs van de werken en nodige uitrusting.

Wie kan deze premie ontvangen?

De micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, en actief zijn in bepaalde activiteitssectoren.

Voor welk project?

U kunt een premie krijgen als u minstens € 3.000 investeert in de installatie van elementen of de aanpassing van bestaande installaties om uw vestiging toegankelijker te maken voor personen met beperkte mobiliteit, senioren en kinderwagens. De toegelaten investeringen betreffen de aankoop van machines en uitrusting of de inrichting van uw bedrijf. Deze investeringen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
  • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
  • nieuwe goederen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op een premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit bestaat uit de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een waarborg van minimum zes maanden);
  • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
  • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Een andere voorwaarde om een premie te ontvangen, is dat u nog geen enkele vorm van verbintenis bent aangegaan (bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

Opgelet: bepaalde investeringen geven geen recht op deze premie. Raadpleeg de volledige lijst in artikel 7 van het besluit.

  • Deze investeringen moeten bij de materiële vaste activa worden ondergebracht.

  • Enkel investeringen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde zijn toegestaan.

  • De transport-, installatie en montagekosten zijn toegestaan, voor zover die geboekt worden als materiële vaste activa.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  
Premiepercentage 40% van de toegelaten investeringen
Jaarlijks maximum voor deze premie 80.000 € per kalenderjaar

De premie aanvragen

Fase 1 : Vóór elke voorafgaande verbintenis

Vóór elke bestelbon en vóór het begin van de werken/investeringen moet u een eerste formulier invullen. Bij dit formulier moet u meerdere bijlagen voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw voorafgaande toelatingsaanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u een ontvangstbewijs van uw dossier. Zodra u dit ontvangstbewijs hebt gekregen, mag u beginnen investeren.

Fase 2 : Investeringen

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heeft u zes maanden de tijd om

  1. de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
  2. een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via uw MijnBEW-account te bezorgen.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit als uw bedrijf minder dan vier jaar oud is of als de premie minder dan € 25.000 bedraagt. Zo niet wordt de premie in twee keer uitbetaald gespreid over twee fiscale jaren.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven