Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

LEZ-premie : vervang uw bedrijfsvoertuig en installeer een elektrische laadpaal

Mag uw bedrijfsvoertuig binnenkort niet meer rijden in de lage emissiezone (LEZ) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan komt u in aanmerking voor steun tot 15.000 euro als u een nieuw bedrijfsvoertuig koopt of leaset om het oude bedrijfsvoertuig te vervangen door een milieuvriendelijk model. Deze premie kan ook deels de aankoop en installatie van een oplaadstation dekken.

 

Wie kan de premie aanvragen?

Zelfstandigen, micro, kleine en middelgrote ondernemingen die :

 • minstens één actieve vestiging hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • actief zijn in bepaalde activiteitssectoren;
 • minstens één bedrijfsvoertuig hebben dat binnenkort niet meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag of zal mogen rijden (LEZ) en
 • niet meer dan €200.000 aan "de minimis"-steun hebben ontvangen gedurende drie fiscale jaren (het lopende fiscale jaar en de twee voorafgaande). Neem contact met ons op als u vragen hebt over dit onderwerp.

Overheidsbedrijven zijn van de premie uitgesloten.

Voor welke investering?

De premie is bedoeld om bedrijven te helpen die een licht bedrijfsvoertuig moeten vervangen dat niet meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (LEZ) mag rijden. Het gaat om de aankoop of leasing van een licht bedrijfsvoertuig (N1 of L7e-CU) dat aan bepaalde kenmerken voldoet en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ingeschreven, ter vervanging van een oud bedrijfsvoertuig dat aan bepaalde technische en reglementaire criteria beantwoordt.

Deze  premie kan ook de aankoop en de installatie van een oplaadpunt dekken.

De investering moet als vaste activa in de jaarrekening voor rechtspersonen of in de afschrijvingstabel voor natuurlijke personen worden opgenomen. In geval van leasing moet het voertuig tot de materiële vaste activa gerekend worden.
De investering moet ook een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming. Bepaalde soorten investeringen zijn niet toegestaan: buitensporig van aard, export-gebonden, bestemd voor verhuur, enz.

Opmerking: Hierna worden hybride benzine-elektrische voertuigen als benzinevoertuigen beschouwd. Diesel-elektrische hybride voertuigen worden beschouwd als dieselvoertuigen.

Welk voertuig moet vervangen worden om voor de premie in aanmerking te komen?

Kenmerken (categorie/brandstof/milieuklasse) van het vervangen voertuig

Premieaanvraag in 2022-2023 (aankoop eind 2021-2023) : 

 • N1 diesel Euro 4
 • N1 diesel Euro 5 of
 • N1 benzine/aardgas Euro 2

Premieaanvraag in 2024 (aankoop eind 2023-2024) : :

 • N1 diesel Euro 5 of
 • N1 benzine/aardgas Euro 2

Premieaanvraag in 2025-2026 (aankoop eind 2024-2026) : 

 • N1 diesel Euro 5 of
 • N1 klasse I: diesel Euro 6b, 6c, 6d-TEMP of  N1, klasse II of III : diesel Euro 6b, 6c
 • N1 benzine/aardgas Euro 2
 • N1 benzine/aardgas Euro 3

Premieaanvraag in 2027-2029 (aankoop eind 2026-2029) :

 • N1 klasse I: diesel Euro 6b, 6c, 6d-TEMP of  N1, klasse II of III : diesel Euro 6b, 6c
 • N1 klasse I: diesel Euro 6d of een hogere norm of N1, klasse II of III : diesel Euro 6d-TEMP
 • N1 benzine/aardgas Euro 3
 • N1 benzine/aardgas Euro 4, 5, 6b, 6c, 6d-TEMP

Inschrijving op naam van de vennootschap

Het vervangen voertuig moet op naam van de onderneming geregistreerd zijn

 • gedurende een ononderbroken periode van een jaar vanaf de aankoopdatum van het nieuwe voertuig (factuurdatum) en
 • ten minste 6 maanden voorafgaand aan de datum waarop het niet langer toegang heeft tot de lage emissiezone.

Welk voertuig moet ik kopen?

Het aangekochte voertuig moet :

 • een licht bedrijfsvoertuig (categorie N1) zijn, klasse I (max. 1.280 kg), klasse II (tussen 1.281 en 1735 kg) of klasse III (tussen 1736 en 3475 kg) of een vierwieler van categorie L7e-CU (zware vierwieler, uitsluitend bestemd voor goederenvervoer);
 • een elektrisch voertuig zijn
  of, alleen voor de vervanging van een voertuig N1 van klasse II of klasse III en alleen bij aankoop vóór 01/01/2025: een benzine- of aardgasvoertuig zijn van categorie N1 klasse II of klasse III.
 • voldoen aan de Europese emissienormen die gelden voor nieuwe voertuigen die op de datum van de aankoopfactuur van het voertuig op de markt gebracht worden, ook al is het geen nieuw voertuig;
 • geregistreerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve voor vennootschappen die natuurlijke personen zijn of in het geval van leasing);
 • effectief worden benut in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Als het een tweedehands voertuig is: het moet aangekocht worden bij een professionele handelaar in tweedehandsvoertuigen.

Wanneer moeten facturen gedateerd worden?

Als de aanvraag betrekking heeft op de aankoop of leasing van een enkel voertuig: de in aanmerking genomen facturen dateren van maximum 7 maanden vóór de datum van de aanvraag.

Als de aanvraag meerdere voertuigen betreft: de eerste aankoopfactuur dateert van maximum 9 maanden voor de datum van de aanvraag.  

Voor de aankoop van een oplaadstation: de in aanmerking genomen facturen dateren van maximum 3 maanden vóór de datum van de aanvraag.

Geen enkele factuur mag dateren van vóór 1 juli 2021.

Van welke tussenkomst kunt u genieten?

Voor de aankoop of leasing van een bedrijfsvoertuig van klasse I, klasse II of klasse III ELEKTRISCH of een elektrische vierwieler

Vervangen voertuig Datum van de premieaanvraag Premietarief voor het nieuwe voertuig
Diesel Euro 4 01/04/22 - 31/12/23 30% van de kosten exclusief BTW
Diesel Euro 5 31/01/22 - 31/03/25 40% van de kosten exclusief BTW
Diesel Euro 5 01/04/25 - 31/12/26 30% van de kosten exclusief BTW

Diesel klasse I : Euro 6b, 6 c, 6d-TEMP

Diesel klasse II of III : Euro 6 b, 6c

01/01/25 - 31/03/28 40% van de kosten exclusief BTW
Benzine/aardgas Euro 2 31/01/22 - 31/03/25 40% van de kosten exclusief BTW
Benzine/aardgas Euro 2 01/04/25 - 31/12/26 30% van de kosten exclusief BTW
Benzine/aardgas Euro 3 01/01/25 - 31/03/28 40% van de kosten exclusief BTW
...    

Tarief en maximum van de premie voor de aankoop en installatie van een oplaadstation :

50% van de kosten exclusief BTW, met een maximum van € 1.000 per oplaadpunt.

Eén gesubsidieerde laadpaal per gesubsidieerd voertuig.

Plafond van de premie :

 • 15.000 € voor zelfstandigen en micro- en kleine ondernemingen
 • 10.000 € voor middelgrote ondernemingen.

Dit plafond is het maximale steunbedrag in totaal, voor het voertuig en (indien van toepassing) voor het oplaadpunt.

Maximum aantal toekenningen per kalenderjaar:

Maximaal drie gesubsidieerde voertuigen per kalenderjaar.

Voor de aankoop of leasing van een bedrijfsvoertuig, klasse II of klasse III, benzine of gas

Premie van 20% van de kosten exclusief BTW
met een maximum van:
€ 3.000 per voertuig voor zelfstandigen, micro- en kleine ondernemingen en € 2.000 per voertuig voor middelgrote bedrijven.

Maximaal drie gesubsidieerde voertuigen per kalenderjaar.

De premie aanvragen in 2022 - 2023

 • Heeft u geen € 200.000 aan "de minimis"-steun ontvangen over drie fiscale jaren?
 • Om de premie in 2022-2023 aan te vragen: Had u een bedrijfsvoertuig Euro 4 diesel, Euro 5 diesel of Euro 2 benzine/aardgas geregistreerd op naam van uw onderneming? Heeft u een volledig elektrische lichte bedrijfswagen gekocht of geleased? Of heeft u een bedrijfsvoertuig van klasse II of III vervangen door een voertuig van klasse II of III op benzine/aardgas (of benzinehybride)?
 • Zijn de facturen (bedrijfsvoertuig, oplaadstation) recent (zie hierboven)?

Bereid in dit geval de nodige documenten voor en vul het aanvraagformulier in.

Vraag uw premie aan in een paar klikken !

  • Bankafschrift voor de IBAN rekening die u in het formulier aangeeft
  • Kentekenbewijs(en) van het (de) te vervangen voertuig(en) (Deel I en II recto/verso)
  • Kentekenbewijs(en) van het/de aangeschafte voertuig(en) en/of vierwieler(s) (Deel I en II recto/verso)
  • Lijst van facturen, gerangschikt in chronologische volgorde  
  • Kopieën van de facturen, gegroepeerd per leverancier en in chronologische volgorde
  • Historiek van de algemene rekeningen waar facturen bij vaste activa (rechtspersonen) of in afschrijvingstabellen (natuurlijke personen) geboekt zijn
  • Financieringscontract (leasing, ...)
  • Ondertekende verklaring met vermelding van de in het lopende en de twee voorafgaande fiscale jaren verkregen subsidies
  • Indien van toepassing: officieel mandaat van een persoon die gemachtigd is de onderneming te binden, met aanwijzing van de gevolmachtigde die het formulier ondertekent.

   

Online een subsidie aanvragen

Na uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen maximaal een maand een ontvangstbevestiging.

Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, betaalt Brussel Economie en Werkgelegenheid u de premie in één keer uit.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven