Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Premie LEZ : een oud bedrijfsvoertuig vervangen (lage emissiezone)

Mag uw bedrijfsvoertuig weldra niet langer rijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een lage emissiezone (LEZ) geworden is? Vraag dan een tegemoetkoming van maximaal € 3.000 aan om een licht bedrijfsvoertuig van categorie N1 te vervangen.

Wie kan deze premie ontvangen?

De micro- en kleine ondernemingen die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren.

Voor welke projecten?

Deze ondernemingen kunnen een premie ontvangen voor de vervanging van een licht bedrijfsvoertuig (N1) dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven is en dat weldra niet langer in het Gewest zal mogen rijden.

De investering moet:

 • een noodzakelijk verband hebben met de activiteiten van de onderneming;
 • ingeschreven zijn als vaste activa in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel van de afschrijvingen (natuurlijke personen);
 • betrekking hebben op een nieuw goed of een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop van dergelijke voertuigen;
 • Sommige soorten investeringen zijn niet toegelaten: overbodig karakter, exportgerelateerd, bestemd voor de verhuur, enz.

Een andere voorwaarde om een premie te ontvangen, is dat u nog geen enkele vorm van verbintenis bent aangegaan (bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

Vervangen voertuig

Het vervangen voertuig beantwoordt aan de volgende normen:

Periode* Brandstof en norm**
2020 et 2021 Voertuig op diesel van de Euronorm 4 / IV
2022, 2023 et 2024
 • Voertuig op diesel van de Euronorm 5 / V, 5a of 5b 
 • Voertuig op benzine of aardgas: van de Euronorm II / 2

Bijvoorbeeld: in 2020 kunt u een voertuig op diesel van de Euronorm 4 / IV vervangen dat niet meer in de LEZ zal mogen rijden vanaf 1 januari 2022.

Het jaar waarmee rekening gehouden wordt, is dat waarin de aanvraag wordt opgestuurd.
** De Euronorm is terug te vinden op de grijze kaart van het voertuig.

Aangekocht voertuig

Het gekochte voertuig moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • niet werken op diesel;
 • ingeschreven zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve in het geval van een financieringshuur/leasing);
 • de Europese uitstootnormen naleven die op het ogenblik van de beslissing van steuntoekenning gelden ten aanzien van nieuwe voertuigen die op de markt komen;
 • tot de categorie N1 behoren;
 • voorwerp zijn van effectief gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoeveel bedraagt deze premie?

De premie bedraagt 20% van de aanvaarde uitgaven met een maximum van € 3.000 per vervangen voertuig.
Een onderneming kan een premie krijgen voor maximaal drie voertuigen.

De premie aanvragen om een oud bedrijfsvoertuig te vervangen

Stap 1: vóór de investeringen (en elke verbintenis)

Bij het aanvraagformulier moet een aantal bijlagen gevoegd worden.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw voorafgaande toelatingsaanvraag verstuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid een ontvangstbewijs binnen de maand die volgt op de aanvraag.

Werd uw aanvraag aanvaard? Dan mag de investering uitgevoerd worden en mag de procedure voor het ontvangen van de premie voortgezet worden.

Stap 2: de investeringen

Vanaf de datum van voornoemd ontvangstbewijs heeft u een termijn van zes maanden om:

 1. de investeringen uit te voeren (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen)
 2. het definitieve aanvraagformulier via uw MijnBEW-account te bezorgen met inbegrip van alle nodige gegevens om het tegemoetkomingsbedrag te berekenen.

Stap 3: de betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Terug naar boven