Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Kinderdagverblijf-premie

U wilt uw werknemers een duwtje in de rug geven voor hun kinderopvang? U kunt de toekenning van een plaats in een crèche garanderen en een premie van 4.000 euro ontvangen per gereserveerde plaats die door een kind van een van uw personeelsleden ingenomen wordt!

Wie kan deze premie ontvangen?

Zelfstandigen, en micro, kleine of middelgrote ondernemingen die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en die in welbepaalde activiteitensectoren actief zijn.

Voor welk project?

Deze premie heeft betrekking op de kosten voor het reserveren en innemen van plaatsen in crèches voor kinderen (tot de leeftijd van drie jaar) van personeelsleden en kaderleden van uw onderneming (met inbegrip van zelfstandigen en ondernemingen-natuurlijke personen).

De crèche waar het kind opgevangen wordt, moet:

  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn;
  • onafhankelijk zijn van de onderneming;
  • de gekozen kinderopvang moet vergund zijn door Kind en Gezin, door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). In dat laatste geval (ONE) moet u voordat u een premieaanvraag indient contact opnemen met BEW, per telefoon op het nummer 02/800.38.65 of per e-mail.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Tegemoetkoming  
Bedrag van de premie

€ 4.000 per kalenderjaar per gereserveerde en ingenomen plaats

Maximumaantal gesubsidieerde plaatsen per kalenderjaar
  • Micro-onderneming: 3 plaatsen
  • Kleine onderneming: 6 plaatsen
  • Middelgrote onderneming: 10 plaatsen

De premie aanvragen

Stap 1: Indienen van de aanvraag

Het kind moet naar de crèche gaan op het ogenblik van de premieaanvraag. 

Vul het formulier in en verstuur het uiterlijk vier maanden na de begindatum van de kinderopvang.

Bij uw formulier moet u enkele documenten voegen, onder meer de factuur voor het reserveren van crècheplaatsen en het bewijs dat die betaald is, alsook een attest van het opvangcentrum (.pdf).

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen drie maanden een ontvangstbericht van uw dossier sturen.

Stap 2: Betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven