Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Kinderdagverblijf-premie

U wilt uw werknemers een duwtje in de rug geven voor hun kinderopvang? U kunt de toekenning van een plaats in een crèche garanderen en een premie van 4.000 euro ontvangen per gereserveerde plaats die door een kind van een van uw personeelsleden ingenomen wordt!

Wie kan deze premie ontvangen?

Zelfstandigen, en micro, kleine of middelgrote ondernemingen die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en die in welbepaalde activiteitensectoren actief zijn.

Voor welk project?

Deze premie dient voor het reserveren en innemen van een plaats in een crèche voor de kinderen (tot drie jaar) van uw personeelsleden.

De crèche waar het kind opgevangen wordt, moet:

  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn;
  • onafhankelijk zijn van de onderneming;
  • over een vergunning beschikken, uitgereikt door het Office National de la Naissance et de l'Enfance, Kind en Gezin of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een laatste voorwaarde om een premie te kunnen ontvangen, is dat u vóór de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst geen enkele vorm van verbintenis (bijvoorbeeld: bestelbon, inschrijving voor een opleiding of een beurs, enz.) mag zijn aangegaan m.b.t. de aan het desbetreffende project verbonden kosten.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Tegemoetkoming  
Bedrag van de premie

€ 4.000 per kalenderjaar per gereserveerde en ingenomen plaats

Maximumaantal gesubsidieerde plaatsen per kalenderjaar
  • Micro-onderneming: 3 plaatsen
  • Kleine onderneming: 6 plaatsen
  • Middelgrote onderneming: 10 plaatsen

De premie aanvragen

Stap 1: Indienen van de aanvraag

Het kind moet naar de crèche gaan op het ogenblik van de premieaanvraag. 

Vul het formulier in en verstuur het uiterlijk vier maanden na de begindatum van de kinderopvang.
Bij het aanvraagformulier voor de premie moet u een aantal bijlagen voegen,
meer bepaald een attest van het opvangcentrum, de factuur van het innemen van een plaats in de kinderopvang en het betalingsbewijs.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen drie maanden een ontvangstbericht van uw dossier sturen.

Stap 2: Betaling van de premie

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Terug naar boven