Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Premie voor advies omtrent merkdepot, registratie of certificering in het buitenland

Ontvang een terugbetaling van maximaal 50% van de kosten als u een beroep doet op een consultant in het kader van een merkdepot, een registratie of een certificering in het buitenland.

Advies bij merkdepot

Wie kan de subsidie aanvragen?

De steun is bestemd:

 • voor de zelfstandigen en kmo's (VZW's en overheidsbedrijven zijn van deze regeling uitgesloten)
 • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen;
 • die actief zijn in welbepaalde activiteitensectoren en
 • die tijdens de voorbije drie fiscale jaren niet meer dan 200.000 euro "de minimissteun" verkregen hebben.

Raadpleeg alle informatie om u ervan te vergewissen dat u recht heeft op steun        

Voor welk project kunt u deze steun aanvragen? 

Brussel Economie en Werkgelegenheid staat u bij om een merk te deponeren of u te laten registreren of certificeren in het buitenland. De premie heeft betrekking op de kosten van een consultant om u te begeleiden bij de specifieke stappen bij elke beoogde markt.

Andere voorwaarden

 • De consultancyopdracht is gepland voor over meer dan twee weken.

 • De kostprijs van het project is voldoende substantieel (minimale tegemoetkoming vastgelegd op 500 euro).

 • De interne uitgaven van de onderneming, de terugkomende en buitensporige uitgaven worden niet in overweging genomen om het bedrag van de premie te berekenen.

Enkel Brussel Economie & Werkgelegenheid is bevoegd om te bepalen of u recht heeft op steun.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Bedrag van de subsidie

 • 50% van de kosten van de consultant excl. btw.

Plafond van de steun

 • Maximaal 10.000 euro steun en 5 consultancyopdrachten per kalenderjaar voor het deponeren van merken, de registratie en de certificering. 

Waartoe verbindt u zich als u een subsidie ontvangt?

Een onderneming die een tegemoetkoming ontvangt:

 1. vraagt geen andere subsidie aan bij een nationale, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsoverheid voor dezelfde uitgaven;
 2. vermeldt het bedrag van de tegemoetkoming in haar jaarrekeningen;
 3. behoudt haar economische activiteiten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende minimaal drie jaar vanaf de beslissing tot de toekenning van de premie;
 4. bezorgt al haar vacatures aan Actiris;
 5. leeft alle normen na die op haar van toepassing zijn (met name de normen van fiscale, sociale en milieuaard,..).

Als een inbreuk wordt vastgesteld, moet de onderneming de ontvangen steun volledig of gedeeltelijk terugbetalen.

Hoe vraagt u een subsidie aan?

 • Dien uw steunaanvraag in minimaal twee weken vóór het begin van de consultancyopdracht.
Subsidie online aanvragen
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid verstuurt u een ontvangstbericht van uw aanvraag.
 • Zodra u dit ontvangstbericht ontvangen heeft, vraagt u de consultant zijn opdracht aan te vatten.
 • Binnen 90 dagen na het einde van de consultancyopdracht vraagt u de betaling van de steun aan: verstuur alle facturen naar uw dossierbeheerder (zie ontvangstbewijs of beslissingsfiche).

Begeleiding

Hub.brussels begeleidt u in uw internationale ontwikkeling.

Nuttige links

Download de brochure over de steun voor buitenlandse handel

 

Terug naar boven