Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Investeringen energiepremie

De Investeringen energiepremie dekt 50% van de investeringskosten om het energieverbruik van de onderneming te verminderen. De premie heeft betrekking op de investeringen om het energieverbruik te verminderen die werden gefactureerd vanaf september 2022.

 

Wie kan deze premie ontvangen?

Zeer kleine-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen met een economisch en commercieel oogmerk die aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 1. De onderneming was op 31 december 2022 ingeschreven bij de KBO en beschikt op het moment van de steunaanvraag over minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 1. De onderneming oefent een activiteit uit in een sector die beoogd wordt in de context van deze maatregel in verband met het tijdelijk crisiskader en wordt niet beschouwd als een openbare onderneming
  👉 Klik op de volgende knop. Als de Premie Energie-investeringen in de resultaten voorkomt, maakt uw activiteitensector in principe deel uit van de betrokken sectoren. Als ze niet in de resultaten voorkomt, kunt u geen premie ontvangen.

  Controleer of u deel uitmaakt van de beoogde sectoren

Welke andere voorwaarden moet de onderneming naleven?

  1. De onderneming leeft haar verplichtingen inzake btw en op het vlak van het milieu-, stedenbouwkundig, sociaal en arbeidsrecht na;
  2. De Europese Unie heeft geen sanctie tegen de onderneming getroffen;
  3. Als onderneming heeft u niet meer dan 2 miljoen euro aan steun gekregen in de context van punt 2.1 van het tijdelijke crisiskader;
  4. Voor de restaurant-, café-, traiteursector, enz.: de onderneming beschikt indien nodig over een geregistreerd kassasysteem.
   Voor toeristische accommodaties: uw vestiging(en) is/zijn geregistreerd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
   Voor discotheken: uiterlijk op 11 april 2023 beschikt u over een milieuvergunning of een milieuverklaring.

Bovendien moet de begunstigde onderneming tot drie jaar na de premietoekenning over een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken en er een economische activiteit uitoefenen. Anders riskeert zij de premie te moeten terugbetalen.

Voor welke investeringen?

De investering moet betrekking hebben op een totaalbedrag van ten minste 2.000 euro excl. btw (met individuele facturen van ten minste 500 euro excl. btw).

 • de vernieuwing van de verlichtingsinstallaties met ledlampen;
 • het tijds- of fysiek beheer van de verlichting;
 • ventilatie met warmterecuperatie;
 • zelfsluitende deuren tussen een gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt door een of meerdere verwarmings- of aircosystemen en de buitenruimten;
 • de vervanging van een professionele machine of uitrusting die rechtstreeks verband houdt met de hoofdactiviteit door een machine of een uitrusting met een betere energieprestatie, zoals een professionele oven, een professionele koelkast, een afsluitbare vitrinekoelkast.

Download de tabel (.pdf) met professionele producten die in aanmerking komen volgens energieprestatieklasse.

De investeringen kunnen ook betrekking hebben op uitrustingen die niet aan de ecoscore zijn onderworpen, op voorwaarde dat er een rechtstreeks verband is met de hoofdactiviteit en dat de leverancier of de installateur aantoont dat er sprake is van een aanzienlijke energiewinst (attest kan hieronder worden gedownload)

 

De volgende investeringen komen niet in aanmerking:

  • investeringen bestemd voor de verhuur, tenzij de verhuring van die investering een aanvulling vormt op een dienst verleend door de begunstigde; 
  • investeringen in verband met goederen- of personenvervoer (rollend materieel, fietsen en voertuigen);
  • vastgoedinvesteringen (de verwerving of bouw van een onroerend goed);
  • buitensporige uitgaven;
  • de verwerving, door een rechtspersoon, van goederen die toebehoren aan een aandeelhouder of aan een onderneming die tot dezelfde groep behoort;
  • investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal, met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit betrekking heeft op de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een garantie van minimum zes maanden;
  • investeringen waarvoor de aanvrager andere financiële steun van het Gewest heeft ontvangen;
  • materiële investeringen die niet worden gerealiseerd met het oog op een effectieve exploitatie door de begunstigde in het Gewest;
  • investeringen die niet worden gerealiseerd in overeenstemming met de geldende wetgeving en regelgeving, met name op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu;
  • investeringen die niet zijn ingeschreven onder vaste activa in de jaarrekeningen voor de rechtspersonen of in de tabel van de afschrijvingen voor de natuurlijke personen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie dekt 50% van de kosten excl. btw van de in aanmerking komende investeringen.

Plafond:

Maximaal 50.000 euro per begunstigde.
1 Premie Energie-investeringen per vestigingseenheid.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal geen facturen aanvaarden die dateren van voor 1 september 2022.

Wanneer moet u de premie aanvragen?

U kunt de premie aanvragen tot 11 juli 2023

Hoe kan u de premie aanvragen?

De premieaanvraag verloopt via MijnBEW.
Als u nog geen MijnBEW-account hebt aangemaakt, is het nu dus het moment.
Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account.

Als de investering (machine of uitrusting) niet aan de ecoscore is onderworpen, vergeet dan niet het attest inzake de aanzienlijke energiewinst toe te voegen dat uw leverancier of installateur moet invullen.

Documenten te downloaden en bij te voegen

De premie aanvragen

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u de premie zo snel mogelijk betalen.

Terug naar boven