Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Consultancy energiepremie

De Consultancy energiepremie dekt tot 70% van de kosten voor een consultancyopdracht met betrekking tot het verminderen van de energetische voetafdruk. De premie heeft betrekking op consultancyopdrachten die ten vroegste op 1 september 2022 van start gingen of die binnenkort van start gaan.

Wie kan deze premie ontvangen?

Zeer kleine of kleine ondernemingen met een economisch en handelsoogmerk die aan alle volgende premievoorwaarden voldoen:

1.    De onderneming was op 31 december 2022 ingeschreven bij de KBO en beschikt op het moment van de steunaanvraag over minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2.    De onderneming oefent een activiteit uit in een sector die beoogd wordt in de context van deze maatregel in verband met het tijdelijk crisiskader en wordt niet beschouwd als een openbare onderneming
👉 Klik op de volgende knop. Als de Premie Energieconsultancy in de resultaten voorkomt, maakt uw activiteitensector in principe deel uit van de betrokken sectoren. Als ze niet in de resultaten voorkomt, kunt u geen premie ontvangen.

Controleer of u deel uitmaakt van de beoogde sectoren

Welke andere voorwaarden moet de onderneming naleven?

  1. De onderneming leeft haar verplichtingen inzake btw en op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht na;
  2. De Europese Unie heeft geen sanctie tegen de onderneming getroffen;
  3. Als onderneming heeft u niet meer dan 2 miljoen euro aan steun gekregen in de context van punt 2.1 van het tijdelijke crisiskader;
  4. Voor de restaurant-, café-, traiteursector, enz.: de onderneming beschikt indien nodig over een geregistreerd kassasysteem. 
   Voor toeristische accommodaties: uw vestiging(en) is/zijn geregistreerd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
   Voor discotheken: uiterlijk op 11 april 2023 beschikt u over een milieuvergunning of een milieuverklaring.

Bovendien moet de begunstigde onderneming tot drie jaar na de premietoekenning over een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken en er een economische activiteit uitoefenen. Anders riskeert zij de premie te moeten terugbetalen.

Voor welke soort consultancyopdrachten?

De consultancyopdracht komt in aanmerking als ze:

 1. een vermindering van de energetische voetafdruk van de onderneming beoogt;
 2. ten vroegste op 1 september 2022 van start ging;
 3. ten hoogste zes maanden duurt;
 4. geen permanente of terugkerende activiteit van de onderneming behelst;
 5. geen verband houdt met de normale werkingsuitgaven van de onderneming;
 6. niet regelmatig in onderaanneming gepresteerd wordt;
 7. geen betrekking heeft op opdrachten waarvoor de onderneming intern over voldoende competenties beschikt.

De consultant die de externe consultancyopdrachten uitvoert, moet:

 1. gespecialiseerd zijn in het betrokken domein;
 2. zijn consultancyactiviteiten sinds ten minste twee jaar uitoefenen;
 3. blijk geven van voldoende competenties, aangetoond op basis van een lijst met referenties en een praktische ervaring;
 4. onafhankelijk zijn van de begunstigde;
 5. in de afgelopen twee jaar geen externe consultancyopdracht hebben uitgevoerd voor de begunstigde van een andere consultancypremie van Brussel Economie en Werkgelegenheid;
 6. rechtstreeks aan de begunstigde onderneming factureren en als hoofdactiviteit de uitoefening van de betrokken consultancydiensten hebben.

Hoeveel bedraagt de premie?

De steun bestaat uit een premie van 70% van het bedrag van de externe consultancy-opdracht.

Plafond
Maximaal 15.000 euro.
1 Consultancy Energiepremie per onderneming
 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal geen facturen aanvaarden voor externe consultancy-opdrachten die gestart zijn vóór 1 september 2022.

Wanneer moet u de premie aanvragen?

U moet de premie uiterlijk tegen 11 juli 2023 aanvragen.

Hoe kan u de premie aanvragen?

De premieaanvraag verloopt via MijnBEW.
Als u nog geen MijnBEW-account hebt aangemaakt, is het nu dus het moment.
Bekijk de tutorial over het aanmaken van een MijnBEW-account.

Documenten te downloaden en bij te voegen

De premie aanvragen

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u de premie zo snel mogelijk betalen.

Terug naar boven