Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Aanwervingspremie gelinkt aan een groeiplan

Bestaat uw micro- of kleine onderneming al drie jaar of meer? Bent u van plan personeel aan te werven en de omzet van uw onderneming te verhogen? Dan kan u een premie van € 20.000 of € 35.000 ontvangen als u een voltijdse werknemer in dienst neemt in het kader van een groeiplan!

Wie kan deze premie ontvangen?

Micro- en kleine ondernemingen die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en die:

 • al minstens drie jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • actief zijn in welbepaalde activiteitssectoren;
 • een omzetverhoging van minstens 60% aantonen op basis van de laatste twaalf btw-aangiftes, ofwel een stijging met minstens 60% van het aantal voltijdse werknemers over de 36 maanden die de aanvraag voorafgaan;
 • reeds minstens drie personen tewerk stellen op het ogenblik van de aanvraag (met uitzondering van uitzendkrachten). Minstens één daarvan moet voltijds in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 
 • in de groei begeleid worden door Hub.brussels;
 • beschikken over een driejarig groeiplan.

Voor welk project?

U kan een premie ontvangen als u een nieuwe voltijdse werknemer in dienst neemt voor onbepaalde tijd in het kader van de verwezenlijking van een economisch groeiproject. De aangeworven werknemer mag niet eerder voor uw onderneming gewerkt hebben.

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet u beschikken over een driejarig groeiplan dat het volgende omvat:

 • een bedrijfsplan met een voorstelling van uw onderneming en uw project, een marktanalyse, de strategie van uw onderneming en een financieringsplan;
 • uitleg over de relevantie van de steun om het groeiplan te verwezenlijken;
 • de beschrijving van het aan te werven profiel.
  Uw onderneming moet zich ertoe verbinden de vacature aan Actiris mee te delen.

Een laatste voorwaarde om een premie te verkrijgen, is dat u zich voor dit project nog tot niets hebt verbonden: u hebt nog geen bestelbon ondertekend en u bent nog geen enkele andere vorm van verbintenis aangegaan m.b.t. de kosten waarvoor u een premie wenst te ontvangen.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  
Bedrag van de premie Na het eerste jaar: € 20.000
Na het tweede jaar: € 15.000

U kan maximaal één premie om de drie jaar ontvangen (te rekenen vanaf de kennisgevingsdatum van de toekenning van de eerste premie). U kan de steun slechts opnieuw aanvragen als u op het ogenblik van de nieuwe aanvraag drie voltijdse werknemers meer in dienst hebt dan bij de vorige aanvraag.

De premie aanvragen

Fase 1: Vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst

Vul het formulier in en verzend het. Bij het aanvraagformulier voor de premie moet u het advies van Hub.brussels over uw project voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen een maand een ontvangstbevestiging van uw dossier sturen.

Fase 2: Ondertekening van de arbeidsovereenkomst

Wanneer u de ontvangstbevestiging hebt gekregen, mag u de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werknemer sluiten. Laatstgenoemde moet uiterlijk zeven maanden na de datum van het ontvangstbewijs in dienst treden.

Fase 3: Betaling van de premie

Ten laatste zes maanden na het einde van elk tewerkstellingsjaar zendt u volgende documenten naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:

 • De bewijsstukken
 • Het verslag van Hub.brussels

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie uit in één of twee keer, naargelang van de tewerkstellingsduur van de werknemer.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven