Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Aanwervingspremie voor een project van circulaire economie

Beoogt uw kmo haar afvalproductie en het gebruik van onbewerkte niet-hernieuwbare grondstoffen te beperken? Wenst u daartoe personeel aan te werven? Dan kan u een premie van € 20.000 of € 35.000 krijgen als u een voltijdse werknemer in dienst neemt in het kader van een kringloopeconomieproject!

Wie kan deze premie ontvangen?

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en die:

 • al minstens één jaar ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • actief zijn in welbepaalde activiteitssectoren;
 • reeds minstens één werknemer tewerkstellen met een overeenkomst voor onbepaalde tijd (met uitzondering van uitzendkrachten); 
 • begeleid worden door Hub.brussels inzake circulaire economie;
 • beschikken over een circulaire economieproject (dwz een project dat een kringloopaanpak op het vlak van grondstoffenbeleid aantoont, waarbij een minimaal bevoorradingsniveau in gerecycleerde of teruggewonnen grondstoffen bereikt wordt.) 

Voor welk project?

U kan een premie ontvangen als u een nieuwe voltijdse werknemer in dienst neemt voor onbepaalde tijd in het kader van de verwezenlijking van een project dat tot doel heeft het gebruik van niet-hernieuwbare onbewerkte grondstoffen te verminderen en de productie van afval te beperken. De aangeworven werknemer mag niet eerder voor uw onderneming gewerkt hebben.

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet u beschikken over een circulaire economieproject dat het volgende omvat:

 • een bedrijfsplan: een voorstelling van uw onderneming en uw project, een marktanalyse, de strategie van uw onderneming en een financieringsplan;
 • het technische en economische actieplan van het project, dat meerbepaald de verwerving van de grondstoffen en de ontwikkeling van de verkoop toelicht, evenals de vereiste technologische ontwikkelingen en de opgezette of op te zetten samenwerkingsverbanden;
 • uitleg over de relevantie van de steun om het circulaire economieproject te verwezenlijken;
 • de beschrijving van het aan te werven profiel.
  Uw onderneming moet zich ertoe verbinden de vacature aan Actiris mee te delen.

Een laatste voorwaarde om een premie te verkrijgen, is dat u zich voor dit project nog tot niets hebt verbonden: u hebt nog geen bestelbon ondertekend en u bent nog geen enkele andere vorm van verbintenis aangegaan m.b.t. de kosten waarvoor u een premie wenst te ontvangen.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

Tegemoetkoming  
Bedrag van de premie Na het eerste jaar: € 20.000
Na het tweede jaar: € 15.000

 

U kan maximaal één premie om de drie jaar ontvangen (te rekenen vanaf de kennisgevingsdatum van de toekenning van de eerste premie). U kan de steun slechts opnieuw aanvragen als u de doelstellingen in het kader van de vorige aanvraag hebt behaald.

De premie aanvragen

Fase 1: Vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst

Vul het formulier in en verzend het. Bij het aanvraagformulier voor de premie moet u het advies van Hub.brussels over uw project voegen.

Subsidie online aanvragen

Naar aanleiding van uw aanvraag zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen een maand een ontvangstbevestiging van uw dossier sturen.

Fase 2: Ondertekening van de arbeidsovereenkomst 

Wanneer u de ontvangstbevestiging hebt gekregen, mag u de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werknemer sluiten. Laatstgenoemde moet uiterlijk zeven maanden na de datum van het ontvangstbewijs in dienst treden.

Fase 3: Betaling van de premie

Ten laatste zes maanden na het einde van elk gesubsidieerd jaar zendt u volgende documenten naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:

 • De bewijsstukken
 • Het verslag van Hub.brussels

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie uit in één of twee keer, naargelang van de tewerkstellingsduur van de werknemer.

⚠️Belangrijk

Na het ontvangen van de premie moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Terug naar boven