Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Ik beheer aanvragen voor derden

Via het MijnBEW-platform kan u aanvragen voor derden beheren als sociaal secretariaat, consultant of andere intermediair. Op deze pagina vindt u de te volgen werkwijze om een "gemandateerde intermediaire onderneming" te worden die aanvragen kan indienen.

 • Voorafgaande vereiste

  Laat u erkennen als "gemandateerde intermediaire onderneming"

  • Ga naar de pagina "Mijn ondernemingen".
  • Klik op de regel van de te erkennen onderneming.
  • Klik in het nieuwe venster (ondernemingsfiche) bovenaan rechts op de link "“De onderneming als gemandateerde intermediair laten erkennen” en vul het formulier in.

  Wanneer uw onderneming erkend is als "intermediair" kan u aanvragen indienen voor klanten.

 • Uw onderneming moet erkend zijn als "gemandateerde intermediair" (zie vorige vraag) en u moet beschikken over de rol van “Admin” of “Beheerder”.

  U begint elke aanvraag met het selecteren van de onderneming waarop de aanvraag betrekking heeft. Op het einde van de aanvraag moet u een specifieke lastgeving (volmacht) van de betrokken klant bijvoegen.

  Concreet gaat u als volgt te werk vanuit uw account:

  1. Selecteer de "gemandateerde intermediair", ofwel door te klikken op de betreffende regel in het tabblad "Mijn ondernemingen", ofwel door de "gemandateerde intermediair" te selecteren via uw profielknop (bovenaan rechts)
  2. Klik op de knop "Nieuwe aanvraag"
  3. Voer het ondernemingsnummer van de nieuwe klant in
  4. Klik om de onderneming te valideren. De naam van de onderneming verschijnt nu in de lijst
  5. Selecteer de onderneming om verder te gaan
  6. Vul het aanvraagformulier in en volg de instructies.
  7. Voeg indien nodig het ondertekend mandaat van de gevolmachtigde toe, het attest bankidentiteit (RIB) van de begunstigde of elk ander document dat vereist is om de aanvraag in te dienen. 
 • Contacteer de bestuurder, die het nodige zal doen (zie vraag xx hierboven). Enkel de “Admin” kan u een rol toekennen voor het beheren van aanvragen van derden.

Terug naar boven