Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Ontwikkeling van een duurzame professionele landbouwproductie

De Good Food-strategie is meer dan alleen een slogan. Dit daadkrachtige Brusselse overheidsbeleid wil voeding centraal stellen in de stadsdynamiek door voeding in al haar dimensies te benaderen: economisch, sociaal en vanuit milieuoogpunt. Dit plan vloeit voort uit een nauwe samenwerking tussen Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid en een honderdtal spelers die de Brusselse en Belgische voedselketen vertegenwoordigen.   

De Good Food-strategie

De eerste Good Foodstrategie (2016-2020) leverde enkele concrete resultaten op. De evaluatie van de strategie wees uit dat er aanzienlijke stappen vooruit werden gezet maar duidde ook op de gebreken en de kansen.

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam vervolgens op 2 juni 2022 de Good Foodstrategie 2 aan (2022-2030).  Deze strategie sluit aan bij de Gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024. De strategie werd in één jaar tijd samen met een 300-tal spelers uitgewerkt

De strategie is erop gericht alle Brusselaars toegang te geven tot Good Food-voedingsproducten, aangepast aan hun behoeften, en tegen een correcte prijs voor de producenten.  Ze beoogt een duurzamer voedingssysteem tegen 2030.

Het komt erop aan ons voedselsysteem te herijken, van de productie tot het verbruik. We moeten evolueren naar een model dat acht slaat op de mensen en ook andere soorten, dat de biodiversiteit herstelt en kwaliteitsvolle jobs oplevert, zoals beschreven in de Shifting Economy-strategie

Actielijn 1.1 van de huidige Good Foodstrategie beoogt de ontwikkeling van de professionele agro-ecologische landbouwproductie door producenten die volgens dit model werken te ondersteunen alsook actoren die naar dit model willen omschakelen. Het nagestreefde doel is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfvoorzienender te maken op voedselgebied via een innoverende, milieubewuste, economisch doeltreffende agro-ecologische productie, die voor alle Brusselaars toegankelijk is en die niet-delokaliseerbare jobs in Brussel creëert.

De strategie wil deze doelstelling verwezenlijken door de producenten makkelijker toegang te verschaffen tot enkele zeer belangrijke elementen om hun activiteiten te kunnen verduurzamen, namelijk gronden, kapitaal, markten, knowhow en juridische kennis.

Meer info over de strategie:

Good Food 1

Good Food 2

 • In het kader van de Good Food Strategie wordt jaarlijks een projectoproep gelanceerd om initiatieven rond duurzame professionele stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.

  De prioriteit binnen deze projectoproep zal ook dit jaar liggen op korte keten initiatieven. De korte keten kan immers beschouwd worden als een belangrijke invulling van lokale voedselsystemen en levert een duurzame bijdrage door de sociale, economische en ecologische voordelen. 

  Naar de projectoproep

 • De Brusselse facilitator voor stadslandbouw is een informatie- en begeleidingsdienst voor het opzetten van stadslandbouwprojecten in Brussel.

  Enerzijds kunnen er op de website thematische infofiches geraadpleegd worden, die door de deskundigen van de facilitator opgesteld zijn.

  Anderzijds kan er ook een beroep gedaan worden op begeleiding door multidisciplinaire experten die klaarstaan voor projecten rond de oprichting of verdere uitbouw van ondernemingen, voor eigenaars, vastgoedontwikkelaars, overheden en collectiviteiten. 

  Meer informatie

   

 • U wilt meer weten over de professionele stadslandbouw? 

  U vindt allerlei informatie op de goodfood website.

  U vindt er onder meer:

 • Brussel Economie en Werkgelegenheid houdt zich ook bezig met biocertificeringen.

  Meer informatie

   

 • Het Europese programma voor scholen steunt de verdeling van groenten, fruit en melkproducten in de scholen. Het is de bedoeling het verbruik van deze producten aan te moedigen en de weldaden van een gezondere voeding bij kinderen te promoten.

  Brussel Economie en Werkgelegenheid zorgt voor de uitvoering van dat programma in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Meer informatie

   

Terug naar boven