Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Gezocht: architecten of ingenieurs

14 april 2022

Gezocht: architecten of ingenieurs met expertise inzake het ontwerp van gebouwen voor logies (M/V/X) (NL/FR)

Bent u architect of ingenieur met expertise inzake het ontwerp van gebouwen voor logies? Of bent u technisch verantwoordelijke of brandpreventie-adviseur bij hotelinstellingen?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft een oproep tot kandidaten uit voor verschillende mandaten als lid van de Brandveiligheidscommissie voor toeristisch logies.

De Brandveiligheidscommissie heeft als opdracht adviezen uit te brengen aan de minister over beroepen tegen beslissingen tot weigering van brandveiligheidsattesten en vereenvoudigde controleattesten als bedoeld in artikel 5, 2°, a), van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies.

De Brandveiligheidscommissie is samengesteld uit:

 • deskundigen op het vlak van brandveiligheid (brandweerlieden, ingenieurs of architecten met ruime ervaring inzake brandpreventie en -veiligheid) en
 • deskundigen inzake het ontwerp van gebouwen voor logies (met name architecten en ingenieurs).

De deskundigen vervullen een vernieuwbaar mandaat van vijf jaar.

Ze wonen ongeveer 20 zittingen per jaar bij en verrichten 2 technische inspecties per jaar.

Ze ontvangen daarvoor een vergoeding (€ 70 per zitting of technische inspectie + vervoerskosten).

Geïnteresseerd? Dien dan uw kandidatuur in tegen 9 mei 2022.

Hoe uw kandidatuur indienen?

Zie lijst van te bezorgen documenten (zie punt III van het oproep tot kandidaten).

Zend uw kandidatuur

 • naar commission-incendie@sprb.brussels (met ontvangstbevestiging) of
 • per aangetekende brief naar
  Brussel Economie en Werkgelegenheid
  Dienst Economie
  Ter attentie van Sophie VAN CANGH
  Sint-Lazarusplein 2
  1035 Brussel

Zie ook

Terug naar boven