Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Vergunningsaanvraag "in het kader van een vrijstelling"

Journalist die uitsluitend werkt voor buitenlandse media - meer dan 90 dagen in België

(art. 2,15 KB 09/06/1999)

 

Als de tewerkstelling in België langer dan 90 dagen duurt, moet u de volgende documenten indienen: 

  1. Formulier
     Aanvraag van toelating tot arbeid voor een periode langer dan 90 dagen in het kader van een vrijstelling voor een werknemer van vreemde nationaliteit - Werkgever in het buitenland - Gecombineerde vergunning
  2. Geneeskundig getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit  
  3. Andere in te dienen documenten

Wat is de procedure?

Procedure gecombineerde vergunning - aanvraag werkgever

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven