Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag tot gecombineerde vergunning

Stagiair - langer dan 90 dagen in België

Als de tewerkstelling in België langer dan 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
     Als de werkgever in België gevestigd is: aanvraag van toelating tot arbeid voor een periode langer dan 90 dagen voor een werknemer van vreemde nationaliteit - Gecombineerde vergunning
     Als de werkgever in het buitenland gevestigd is: aanvraag van toelating tot arbeid voor een periode langer dan 90 dagen voor een werknemer van vreemde nationaliteit - Gecombineerde vergunning
  2. Geneeskundig getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit 
  3. Verklaring stagiair
  4. Andere in te dienen documenten

Wat is de procedure?

Procedure gecombineerde vergunning - aanvraag werkgever

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven