Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag tot gecombineerde vergunning

Sporter of trainer - meer dan 90 dagen in België

Als de tewerkstelling in België langer dan 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
     Aanvraag van toelating tot arbeid voor een periode langer dan 90 dagen voor een werknemer van vreemde nationaliteit - Werkgever in België - Gecombineerde vergunning
  2. Geneeskundig getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit 
  3. Andere in te dienen documenten

Dit belangt u aan als de jaarlijkse bezoldiging van de werknemer meer bedraagt dan € 84.896 (RSZ in BE: € 6.606,69 x 12,85).

Als dat niet het geval is, zie deze pagina.

Wat is de procedure?

Procedure gecombineerde vergunning - aanvraag werkgever

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven