Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag tot gecombineerde vergunning

Schouwspelartiest met een gage van meer dan € 35.761 in 2020 en € 36.200 € in 2021 - meer dan 90 dagen in België

(art. 9, 15° KB 09/06/1999)

Als de tewerkstelling in België meer dan 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking, wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

  1. Formulier
     Als de werkgever in België gevestigd is: aanvraag van toelating tot arbeid om een werknemer van vreemde nationaliteit langer dan 90 dagen tewerk te stellen.
  2. Arbeidsovereenkomst voor schouwspelartiesten
  3. Geneeskundig getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit
  4. Andere in te dienen documenten

Dit belangt u aan als de jaarlijkse bezoldiging van de werknemer meer bedraagt dan € 35.761 (gedetacheerden: € 2.980,08 x 12; RSZ in BE: € 2.569,04 x 13,92) bij een aanvraag in 2020.

Bij een aanvraag in 2021 : bezoldiging van > 36.200 € (gedetacheerden: 3.016,67 € x 12 ; RSZ in BE : 2.600,57 € x 13,92).

Als dat niet het geval is, zie de pagina "Ander geval".

Wat is de procedure?

Procedure gecombineerde vergunning - aanvraag werkgever

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven