Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Aanvraag tot gecombineerde vergunning

Onderdaan die eind 2009 een verblijfsregularisatie heeft aangevraagd

(KB 07/10/2009)

Vooraleer u een niet-Europese onderdaan in dienst neemt die tussen 15/09/2009 en 15/12/2009 een verblijfsregularisatie heeft aangevraagd, moet u een vergunning verkrijgen. 

Hiervoor moet u de volgende documenten indienen.

Eerste aanvraag

 1. Formulier
  Aanvraag om een buitenlandse werknemer langer dan 90 dagen tewerk te stellen (regularisatie KB 07/10/2009) - Werkgever in België - Gecombineerde vergunning
 2. Arbeidsovereenkomst
 3. Geneeskundig getuigschrift van de Dienst Vreemdelingenzaken voor werknemers van vreemde nationaliteit 
 4. Andere in te dienen documenten

Hernieuwingsaanvraag

 1. Formulier
   Aanvraag om een buitenlandse werknemer langer dan 90 dagen tewerk te stellen - Gecombineerde vergunning
 2. Arbeidsovereenkomst
 3. Andere in te dienen documenten

Wat is de procedure?

Procedure gecombineerde vergunning - aanvraag werkgever

De procedure neemt maximaal vier maanden in beslag tussen het ogenblik dat het dossier bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ontvankelijk is en de toekenning van de gecombineerde vergunning / de kennisgeving van de weigering.

Regelgeving

Meer
Terug naar boven