Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Aanvraag voor gecombineerde vergunning en mandaat

21 september 2021

Tewerkstelling van niet-Europese werknemers voor meer dan drie maanden.
Vanaf 1 oktober moet u aanvragen om een gecombineerde vergunning te verkrijgen, verplicht indienen via het “uniek loket – single permit”.

Dit elektronische platform is een samenwerking van de verschillende bevoegde gewesten, de Dienst Vreemdelingenzaken en RSZ. Het voorziet in een online aanvraagformulier, en laat u ook toe om de voortgang van uw aanvraag op te volgen of het dossier te vervolledigen. De beslissingen van de administraties zullen vervolgens voor u beschikbaar zijn via het uniek loket.

Bent u een werkgever gevestigd in België?

U kunt het ‘uniek loket – single permit’ zelf gebruiken of Belgische dienstverlener machtigen om de vergunningsaanvragen in uw plaats in te dienen.
In dat laatste geval moeten u en uw gemachtigde de procedure voor een volmacht volgen.
Meer info op de website van de RSZ
👉 klik op ‘Aanvraag Single Permit door Belgische werkgever’

Bent u een werkgever die buiten België gevestigd is?

  1. Uw bedrijf moet als buitenlandse werkgever geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Is dit nog niet het geval, dan moet u dit in orde brengen.
  2. U moet een Belgische dienstverlener machtigen de vergunningsaanvragen in uw plaats in te dienen. U en uw gemachtigde moeten de procedure voor een volmacht volgen.

Meer info op de website van de RSZ
👉 klik op ‘Aanvraag Single Permit door een buitenlandse werkgever’

Opmerkingen

  • Directe toegang tot het “uniek loket -  single permit”: https://single-permit.prd.pub.socialsecurity.be/
  • Enkel indien de werkgever een natuurlijke persoon is, of indien de vertegenwoordiger van de werkgever geen toegang kan hebben tot het platform om technische redenen, is het indienen van een aanvraag via e-mail of de post na 1 oktober nog mogelijk.
  • Aanvragen voor een arbeidskaart B of een toelating tot arbeid van onbeperkte duur kunnen momenteel nog niet ingediend worden via het platform, en blijven bijgevolg ook na 1 oktober welkom via e-mail of de post.

Contact

Zie ook

Terug naar boven