Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Energiepremie Sociale ondernemingen

De energiepremie voor gemandateerde sociale inschakelingsondernemingen dekt tot 30% van de meerkosten voor gas en elektriciteit die de onderneming in 2022 heeft moeten dragen in vergelijking met 2021.

Wie kan deze premie ontvangen?

De ondernemingen die de volgende voorwaarden vervullen:

U kan geen premie krijgen indien:

  • u een OCMW bent;
  • uw sociale onderneming niet is gemandateerd.

Indien uw onderneming een economisch en handelsoogmerk nastreeft en ze bovendien niet overwegend wordt gefinancierd door de overheid en ze aan deze specifieke voorwaarden (economische sector, minimumvoorwaarde omzet, …) voldoet, dan wijzen wij u erop dat u veeleer in aanmerking komt voor de compenserende energiepremie.

Hoeveel bedraagt de premie?

30% van de meerkosten voor gas en elektriciteit die de begunstigde in 2022 gemaakt heeft ten opzichte van 2021, goed voor een eenmalige premie van ten minste 500 euro en ten hoogste 7.000 euro.

Hoe worden de meerkosten berekend? 

Bij de berekening van de meerkosten voor gas en elektriciteit wordt rekening gehouden met de totale kosten (excl. btw) voor het volledige jaar 2022, in vergelijking met het volledige jaar 2021.

👉 M.b.t. de facturen die over verscheidene jaren lopen, worden de totale kosten voor het jaar pro rata berekend, in verhouding tot het aantal gedekte dagen voor elke factuur.

Wanneer moet u de premie aanvragen? 

Voordat u de premie aanvraagt, moet u beschikken over de afrekeningsfacturen voor gas en/of elektriciteit voor het jaar 2021 en over de afrekeningsfacturen voor het volledige jaar 2022, voor al uw vestigingseenheden.

Afhankelijk van het ogenblik waarop u gewoonlijk uw afrekeningsfacturen ontvangt, zijn er drie mogelijkheden:

A) U heeft uw afrekeningsfacturen al ontvangen, voor al uw vestigingseenheden en voor het hele jaar 2022.  

Bereid de te bezorgen bijlagen voor en vraag de premie nu al aan.

B) U wordt jaarlijks gefactureerd en gewoonlijk ontvangt u uw afrekeningsfacturen tegen 30 juni.

Vraag de premie aan zodra u over uw afrekeningsfacturen voor heel 2022 beschikt, alsook over de andere nodige bijlagen.

C) U wordt jaarlijks gefactureerd en gewoonlijk ontvangt u uw afrekeningsfacturen tussen 1 juli en 31 december (voor minstens een van uw vestigingseenheden).

De premie moet uiterlijk op 15 november 2023 worden aangevraagd (één enkele aanvraag per onderneming).

Hoe kan u de premie aanvragen?

Bereid de volgende bijlagen voor 

  • de contract(en) betreffende de gas- en/of elektriciteitsmeters (ten hoogste drie gasmeters en/of drie elektriciteitsmeters);
  • de afrekeningsfacturen in verband met deze meters, die het volledige jaar 2021 en het volledige jaar 2022 dekken. De jaarlijkse afrekening moet het verband leggen met de EAN-code. Wordt ook als factuur aanvaard: elk nuttig document dat meerkosten i.v.m. gas en/of elektriciteit aantoont (overeenkomst van mede-eigendom, onderhuur, document inzake een groepsaankoop; provisies voor lasten, met alle informatie over het onderdeel inzake energie, …), met name elk bewijsstuk op basis waarvan de begunstigde en de EAN-code van de meter waarvoor hij de afrekening voorlegt, kunnen worden geïdentificeerd. Een verklaring op erewoord kan geenszins als afrekeningsfactuur worden aanvaard;
  • elk bewijs dat het rekeningnummer aan de onderneming koppelt (foto van de bankkaart, bankuittreksel, attest bankidentiteit); 
  • voor de gedeelde meters: de afrekening van de lasten met de bedragen (in euro) voor het verbruik van gas en elektriciteit voor het hele gebouw en de bedragen (in euro) voor het aan elke eenheid aangerekende verbruik van gas en elektriciteit. Deze afrekening van de lasten moet uw onderneming duidelijk identificeren;
  • Eindversie van de financiële balans 2022 (indien niet bekendgemaakt bij de Nationale Bank van België).

Dien uw aanvraag in op basis van het formulier dat u per e-mail kreeg.

Komt u volgens de voorwaarden in aanmerking maar kreeg u deze e-mail niet? Contacteer de dienst Werkgelegenheid via werkgelegenheid@gob.brussels.

Zodra uw volledige aanvraag is goedgekeurd, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u de premie zo snel mogelijk betalen.

Terug naar boven