Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Diversiteitslabel

De Brusselse Minister van Werkgelegenheid kent een diversiteitslabel toe aan werkgevers die de verschillen op de werkvloer erkennen, eerbiedigen en waarderen.

Het diversiteitslabel bevestigt dat de betrokken onderneming of vereniging de diversiteit bevordert en een gunstige beoordeling heeft gekregen voor de toepassing van de maatregelen en acties in het diversiteitsplan.

 • Het label wordt toegekend aan bedrijven, verenigingen zonder winstoogmerk en beoefenaars van vrije beroepen die personeel in dienst hebben en aan de representatieve werknemers- of werkgeversorganisaties. Het wordt toegekend voor de vestigingen van de organisatie waar het diversiteitsplan werd geïmplementeerd.

 • De onderneming of vereniging werkt eerst een diversiteitsplan uit, dat goedgekeurd moet worden door de Brusselse Minister van Tewerkstelling. Als de organisatie daarna het plan correct uitvoert en een gunstige beoordeling krijgt van ACTIRIS, dan kan ze het diversiteitslabel aanvragen.

 • Om het diversiteitslabel aan te vragen, vult u het aanvraagformulier voor het diversiteitslabel (.pdf) (1M) in en stuurt u het per post of e-mail terug naar het adres dat aangeduid staat op deze pagina.

  Indien u het formulier per e-mail stuurt, dan moet u de ingevulde pagina 6 en de bijlagen ook ondertekenen en per post versturen.

  Uw aanvraag moet de volgende elementen omvatten:

  • het ingevulde formulier
  • de bijlagen die gevraagd worden in het 2e deel van het formulier.

  U hoeft geen bewijs te leveren dat ACTIRIS uw diversiteitsplan gunstig heeft beoordeeld. ACTIRIS zal deze informatie zelf bezorgen aan de Directie Werkgelegenheidsbeleid.

 • Binnen de tien werkdagen na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbewijs. Indien nodig zal de Directie Werkgelegenheidsbeleid van het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid u daarbij ook wijzen op eventueel ontbrekende of onvolledige gegevens. Zodra het dossier volledig is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
  Binnen de 45 werkdagen na de betekening van het ontvangstbewijs of de bevestiging van de volledigheid van het dossier, neemt de Brusselse Minister van Tewerkstelling een beslissing over de toekenning of weigering van het diversiteitslabel.

 • Tijdens de geldigheidsduur kan de houder het label gebruiken voor elke externe positionering en bij elke interne en externe communicatie en sensibilisering. Een overeenkomst, in drievoud gesloten tussen de Minister en een persoon of personen die gemachtigd is of zijn om de organisatie te vertegenwoordigen, bepaalt de modaliteiten voor het gebruik van het label.

 • Het label is twee jaar geldig. Het kan een onbeperkt aantal keren worden hernieuwd voor dezelfde duur, op voorwaarde dat er een consolidatieplan inzake diversiteit werd goedgekeurd.

ls, na uitvoering van het eerste diversiteitsplan, de onderneming of vereniging een consolidatieplan inzake diversiteit opstelt, wordt het label hernieuwd. Men toont daarmee aan dat de onderneming of vereniging volledig overtuigd is van de waarden van diversiteit in de professionele omgeving, en dat men zich op continue wijze inzet om de diversiteit te ondersteunen.

Ons label verkrijgen levert ook een beloning op voor de inspanningen die uw bedrijf levert op sociaal en/of milieuvlak. Vanaf april 2024 kan uw bedrijf, als dat een economisch en commercieel doel heeft, verhoogde financiële steun krijgen!
Meer informatie over voorbeeldigheid.

Wie zijn de huidige dragers van het label?

Raadpleeg de lijst van ondernemingen en organisaties die het diversiteitslabel hebben ontvangen (.pdf) voor de periode 2022-2024.

Terug naar boven