Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Aanwerving

Bij aanwervingsprocedures moeten alle kandidaten gelijk worden behandeld. Om gevolg te geven aan een klacht mogen de werkgelegenheidsinspecteurs in de praktijk controleren en bij Brusselse ondernemingen discriminatietesten  verrichten.

De werkzoekende die meent dat hij bij een aanwervingsprocedure werd gediscrimineerd, wordt verzocht om contact op te nemen met de dienst anti-discriminatie van Actiris Inclusive. Het loket geeft de kandidaten raad en legt ze hun rechten uit.

Als een kandidaat een klacht indient, wordt die door het Anti-discriminatieloket onderzocht. Als vervolgens blijkt dat deze gegrond is, kunnen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs ervoor kiezen om discriminatietesten uit te voeren bij de werkgever, op voorwaarde dat deze werkgever minstens over een uitbatingszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt. Als ze via de post, langs de telefoon of met een e-mail praktijktesten of mystery calls verrichten, mogen de onderzoekers onder een valse identiteit handelen.

Deze testen zijn een van de elementen om te bepalen of de werkgever discrimineert bij aanwervingen. Bij bewezen discriminatie krijgt de werkgever een sanctie (aanmaning de wet na te leven, waarschuwing of verwijzing naar de rechtbanken).

Terug naar boven