Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Bijkomende indexering van de terugbetaling van dienstencheques

Bij indexering krijgen de dienstenchequebedrijven een hoger bedrag per dienstencheque. Bedrijven die voldoen aan bepaalde voorwaarden, krijgen daar nog een bedrag bovenop. Dit supplement bedraagt € 0,13 per Brusselse dienstencheque uitgegeven na 1 september 2021 en terugbetaald in 2022 en € 0,14 per Brusselse dienstencheque uitgegeven na 1 mei 2022 en terugbetaald in 2022.

Om een bijkomende terugbetaling te krijgen na een indexering moet u er onder meer op toezien:

 • de werknemers die u in dienst neemt te verzoeken een attest aan te vragen dat aantoont dat ze werkzoekenden / begunstigden van het leefloon waren. Deze attesten moeten binnen dertig dagen na hun indienstneming aangevraagd worden.
 • te beschikken over een geldig vormingsplan.

Vraag de bijkomende indexering aan

In geval van indexering, vragen we u tijdig de volgende stappen te ondernemen als u een bijkomende terugbetaling wilt genieten. 

Het bedrijf bezorgt de volgende documenten aan Brussel Economie en Werkgelegenheid (dc@gob.brussels):

1) Uiterlijk op 15 september 2022

 1. U hebt in de afgelopen vijf jaar geen ondertekend "Brussels diversiteitscharter in de dienstenchequesector" opgestuurd naar Brussel Economie en Werkgelegenheid?
  Bezorg ons het diversiteitscharter, ondertekend door een persoon die gemachtigd is om het bedrijf te binden.
   
 2. Als u schat dat uw bedrijf minstens 2.000 dienstencheques zal uitgeven in de loop van het jaar:
  U hebt nog geen vormingsplan ingediend dat het betrokken jaar dekt?
  Bezorg uw vormingsplan aan Brussel Economie en Werkgelegenheid.
   Download het model van vormingsplan (in Word-versie) voor de periode van 01/01/2021 tot 31/12/2023.
   (PDF-versie)
  Als u ons in het verleden al een vormingsplan hebt bezorgd dat nog steeds geldig is, is dit punt niet van toepassing op u.  

  Dit vormingsplan voor het dienstenchequepersoneel moet voorgelegd worden aan de ondernemingsraad en gevalideerd worden door de Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques.

  Als uw ondernemingsraad vergadert na 15 september: Bezorg ons ook, tegen 15 oktober, het bewijs dat de ondernemingsraad het plan heeft onderzocht, en in voorkomend geval het aangepaste vormingsplan naar aanleiding van de vergadering van de ondernemingsraad.
  Opmerking :
  Dit vormingsplan dient aan Brussel Economie en Werkgelegenheid bezorgd te worden om de bijkomende indexering van de terugbetaling van de dienstencheques te ontvangen. Dit is niet te verwarren met het vormingsplan van het Sectoraal Vormingsfonds “Vorm DC” dat vereist is om in aanmerking te komen voor de subsidies die door het Sectoraal Vormingsfonds Vorm DC worden toegekend.

2) Uiterlijk op 15 februari 2023

Bezorg ons:

 1. Een aanvraagformulier voor 100% indexering
  PDF versie
   
 2.  Een genummerde lijst met alle dienstenchequewerknemers die in dienst zijn genomen in het jaar waarin de betrokken indexering zich voordeed, met een precieze vermelding van de vestigingseenheid waaraan de werknemer is verbonden. Gelieve enkel werknemers op te nemen waarvoor Brusselse dienstencheques zijn ingediend.
   
 3. Kopieën van de attesten met betrekking tot de dienstenchequewerknemers die in dienst zijn genomen in het jaar waarin de indexering plaatsvond en die werkzoekenden of begunstigden van het leefloon waren.

Deze attesten dienen om aan te tonen dat bij elke vestigingseenheid van het dienstenchequebedrijf 60% van de nieuw aangeworven werknemers met een dienstenchequecontract werkloze of deeltijds werkende werkzoekenden of begunstigden van het leefloon waren. (Als slechts enkele vestigingseenheden van het erkende bedrijf de 60%-regel hebben nageleefd, dan zal Brussel Economie en Werkgelegenheid de bijkomende indexering gedeeltelijk toekennen.)

Welke attesten moeten bezorgd worden?

De attesten bezorgd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid moeten voldoen aan de vier onderstaande criteria. Het bestuur zal enkel rekening houden met de werknemers voor wie een attest wordt ingediend dat aan deze voorwaarden voldoet.

Voorwaarden  
Datum van het attest

Maximaal dertig dagen na de indienstneming van de werknemer*

Uitgereikt door

Actiris, Forem of VDAB voor een werkzoekende
(Een attest uitgereikt door een vakbond is niet ontvankelijk.)
OCMW voor een begunstigde van het leefloon

Type

Actiris : A15
VDAB : A23
Forem : A231 of 236

Vermelde periodes

Het attest toont aan dat de werknemer op de dag voor zijn/haar indienstneming het statuut van werkzoekende / van begunstigde van het leefloon had.

Wie moet het attest aanvragen?

Het attest moet aangevraagd worden door de in dienst genomen werknemer of door het dienstenchequebedrijf.

Tip voor attesten aangevraagd bij Actiris
We raden de erkende bedrijven aan om de werknemer het A15-attest te doen aanvragen. In dat geval wordt het attest meteen uitgereikt en bevat het attest onmiddellijk alle noodzakelijke informatie over zijn/haar situatie op de dag voor de indienstneming.

Terug naar boven