Overslaan en naar de inhoud gaan
MijnBEW

Erkenning van coworkingruimten

Als uw coworkingruimte erkend is, kunnen Brusselse startende ondernemingen en projectdragers een premie krijgen voor hun abonnement op uw centrum. Hieronder volgen de erkenningsvoorwaarden voor een coworkingcentrum en de verplichtingen die eruit voortvloeien.

De erkenning betreft de vestigingseenheid van het coworkingcentrum. Alle voorwaarden gelden voor elke vestiging.
Wanneer bijvoorbeeld een onderneming een coworkingcentrum uitbaat in Elsene en een ander in Etterbeek, moet ze twee erkenningsaanvragen indienen, voor elke vestigingseenheid één.

Deze centra zijn momenteel erkend:

Wie kan worden erkend?

Om erkend te worden, moet de coworkingruimte:

 • Coworking activiteit uitoefenen en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen ;
 • Beschikken over :
  • een onthaalruimte;
  • een open space met minstens tien werkplekken;
  • minstens twee vergaderzalen of conferentieruimten, waaronder één die aan minstens tien personen plaats biedt;
  • een ruimte die de creativiteit bevordert;
  • een ruimte waar kan worden getelefoneerd;
  • een kantine of een keuken;
  • verschillende persoonlijke en beveiligde opslagruimten;
  • een uitstekend wifinetwerk;
  • een printer en een scanapparaat.
 • Op de werkdagen tussen 9 en 17 uur garant staan voor het bezoekersonthaal en de briefwisseling;
 • Elke nieuwe cowerker verwelkomen met een persoonlijk gesprek;
 • Per jaar minstens zes informatieve, sociale of opleidingsactiviteiten aanbieden;
 • hub.brussels machtigen om voor de cowerkers-leden per kwartaal ter plaatse minstens één infosessie te beleggen;
 • De interactie tussen cowerkers bevorderen via minstens twee evenementen per jaar;
 • Over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering beschikken voor schade.

Hoelang is de erkenning geldig?

De erkenning is voor onbepaalde duur verworven en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de erkenningsbeslissing.
De erkenning kan echter worden ingetrokken bij verzuim van naleving van de erkenningsvoorwaarden, bedrog of veroordeling.

Wat zijn de verplichtingen?

 • Elke jaar moet het coworkingcentrum via MijnBEW aan Brussel Economie en Werkgelegenheid een activiteitenverslag bezorgen.
 • Het centrum moet de erkenningsvoorwaarden blijven naleven.

Een erkenning aanvragen voor de coworkingruimten

Het coworkingcentrum vult het aanvraagformulier voor erkenning in en ontvangt de contactgegevens van de agent die de aanvraag zal behandelen.

Erkenning aanvragen voor de coworkingruimte
  • BCE-uittreksel met de NACE-code die overeenkomt met de vestigingseenheid waarop de aanvraag betrekking heeft;
  • Plattegrond van de samenwerkruimte waarop de verdeling van de ruimte over de verschillende functies is aangegeven (werkruimte; vergaderruimten; keuken/cafetaria; etc.);
  • Foto's van de inrichting en apparatuur die beschikbaar is voor de co-workers;
  • Kopie van de verzekeringspolis voor wettelijke aansprakelijkheid en bewijs van betaling van de premie voor het lopende jaar;
  • Kopie van het contract met de internetprovider, inclusief technische details met betrekking tot bandbreedte.
  • Aankoopbewijzen (gekwiteerde facturen) voor printers, scanners en andere digitale apparatuur.
Terug naar boven