Overslaan en naar de inhoud gaan
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
MijnBEW

Aanvraag tot arbeidskaart

Werknemer gedetacheerd in het kader van een tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming, gedurende maximaal 90 dagen

(art. 9, 1° van het KB van 9 juni 1999)

Als de tewerkstelling in België maximaal 90 dagen duurt (in het geval van opeenvolgende tewerkstellingen zonder onderbreking wordt met de voorgaande periodes rekening gehouden in de berekening van de 90 dagen), moet u de volgende documenten indienen:

Leidinggevende ICT of specialist ICT

  1.  Aanvraag tot toelating (.pdf) om gedurende maximaal 90 dagen een werknemer van vreemde nationaliteit tewerk te stellen – leidinggevende ICT of specialist ICT (werkgever in het buitenland)
  2. Medisch getuigschrift (.pdf) voor werknemers van vreemde nationaliteit overeenkomstig artikel 14 van het KB van 9 juni 1999
  3. Andere in te dienen documenten (.pdf)

Stagiair-werknemer ICT

  1.  Aanvraag tot toelating (.pdf) om gedurende maximaal 90 dagen een werknemer van vreemde nationaliteit tewerk te stellen – stagiair-werknemer ICT (werkgever in het buitenland)
  2. Medisch getuigschrift (.pdf) voor werknemers van vreemde nationaliteit overeenkomstig artikel 14 van het KB van 9 juni 1999
  3. Andere in te dienen documenten (.pdf)

Hernieuwingsaanvraag
Opgelet, als de hernieuwingsaanvraag voor een vergunning tot een totale tewerkstelling van meer dan 90 dagen leidt, moet u geen arbeidskaart maar een gecombineerde vergunning aanvragen.

Wat is de procedure?

Procedure arbeidskaart

Regelgeving

Meer
Terug naar boven